Tax - Vergi

Sanat Eserlerine Yapılan Harcamaların Gider Niteliği

Firmalar genellikle işyerlerinin veya idare binalarının tefrişinde satın aldıkları çeşitli sanat eseri veya sanatsal eserleri kullanmaktadırlar. Bunlar, tablolar, biblolar, heykeller, duvar üzerine yaptırılan resimler, vb. eserlerdir.
Devamını okumak için tıklayınız

Kurumlar Vergisi Beyannamesinden İndirilecek Bağış ve Yardımlar

Bağış ve yardımlar niteliği gereği diğer indirim konusu yapılan harcamalardan farklıdır. Bağış ve yardımlar ticari kazancın elde edilmesi veya idamesi için yapılan bir harcama olmadığından gider niteliğine sahip değildir.
Devamını okumak için tıklayınız

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Ortaklarına Ödenen Ücretler

Anonim şirketlerde yetkili organınca alınan karar uyarınca yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret genel gider olarak....
Devamını okumak için tıklayınız

Toplu İş Sözleşmeleri İle Eskiye Yönelik Olarak Ödenen Ücret Farklarının Vergilendirilmesi

Bir toplu iş sözleşmesinin geçerlik süresi sona ermesi ve yeni sözleşme müzakerelerinin uzaması halinde, eski sözleşmeye göre ücret ödemesine devam edilmekte ve yeni sözleşme eskisinin bittiği ayı...
Devamını okumak için tıklayınız

Personele Yemek Vermek Suretiyle Sağlanan Menfaatler

şletmelerin personeline yemek vermek suretiyle menfaat sağlaması uygulamada çok sık rastlanan durumlardandır. İşletmecilik açısından çeşitli amaçları taşıyan bu uygulama vergicilik açısından iki yönden incelenmektedir:
Devamını okumak için tıklayınız