Finance - Finans

​Oran Analizi (Ratio Analysis) ve Sınırları

Mali tabloların analizinde en basit ve en yaygın olarak kullanılan yöntem oran analizidir. Oran analizinde mali tablolardan yer alan kalemlerin birbirine oranlanması söz konusudur. Oran analizinde tek boyutluluk vardır.
Devamını okumak için tıklayınız

Şirket Değeri/EBITDA (EV/EBITDA)

Yirminci yüzyılın son yirmi yılına değin yani 1980'lere kadar bir şirketin kendi borçlarına hizmet etme yeteneğinin anahtar göstergesi olarak faiz ve vergi öncesi kazançlar (Earnings Before Interest and Tax – EBIT) ya da faaliyet geliri idi. Ancak 1980'lerde kaldıraçlı şirket ele geçirmelerinin (Leveraged Buy Out – LBO) yükselişiyle birlikte bir şirketin nakit akımını ve kendi borçlarına hizmet etme yeteneğini ölçmek için yeni bir enstrüman ortaya çıktı.
Devamını okumak için tıklayınız

Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added -EVA)

Şirket karlılığını ölçen ve muhasebe karına dayanan geleneksel performans ölçülerinin aksine EVA, şirketin artık getiri (residual return) rakamını esas alan ve ekonomik kara dayalı olan bir ölçüdür ve bu bağlamda hem borç hem de öz sermayenin maliyetini dikkate almaktadır.
Devamını okumak için tıklayınız

Değer Odaklı Şirkete Geçiş

1900'lü yılların başından itibaren şirket karının maksimum kılınması olarak ifade edilen şirket amacı, yirminci yüzyılın ortalarından yarısından itibaren tartışmaya açılmıştır.
Devamını okumak için tıklayınız

Marka Değerleme Modellerinin Yıldızı (Telif Haklarından Kurtulma Yöntemi)

Marka değerlemesinde diğer bir gelir yaklaşımı yöntemi telif hakkını devretme yöntemidir. Literatürde "isim haklarından kurtulma yöntemi" (relief from royalties) olarak da anılmaktadır
Devamını okumak için tıklayınız