YMM / Managing Partner Dr. Hasan Yalçın

Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Marka

Muhasebe perspektifi markayı maddi olmayan bir varlık olarak dikkate alır. Bu belirleme öncelikle maddi olmayan varlıklar kavramının tanımlanması gereğini ortaya çıkarır. Bu amaca yönelik finansal tabloların sunumuna ilişkin düzenlemeleri yapan yasal otorite veya kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlarda ve doktrinde maddi olmayan duran varlıklara yönelik tanımlamalar yapılmıştır.
Devamını okumak için tıklayınız

Vergi İncelemesinde Mükellef Hakları

Vergi incelemesi esnasında mükellefler belirli haklara sahiptir. Özellikle son yıllarda gerek vergileme ve gerekse vergi incelemeleri esnasında mükellef haklarına riayet etme konusunda hassasiyet artırılmıştır.
Devamını okumak için tıklayınız

Ticari İtibar ve Marka

Marka ve kurumsal itibar çoğunlukla birbiri ile karıştırılmaktadır. Özellikle Sony, Vodafone, IBM, Microsoft gibi kurumsal markalara atıfta bulunurken sıklıkla bu kavramlar birbirbirinin yerine kullanılır. İtibar kelimesi bir kişinin veya bir şeyin karakteri hakkında genel olarak söylenen veya inanılan şeyi ifade eder.
Devamını okumak için tıklayınız

Markaların Yaşam Döngüsü

Bir markanın yaşam döngüsü beş aşamadan oluşur. Bu aşamalardan birincisi markanın doğuş (launch) aşamasıdır. Markanın doğuşu ve yaşam döngüsü, piyasaya sürülmesiyle, tanıtımıyla başlar. Bu ilk aşamada şirket, markanın stratejik konumlandırmasını tanımlar, piyasada yer alan markaların sunduklarından farklılaşmaya çalışır.
Devamını okumak için tıklayınız

Entelektüel Sermaye ve Marka

Entelektüel sermaye TDK'nun Bilim ve Sanat Terimleri sözlüğünde, fikri sermaye karşılığı ile, işletmelerin düşünceleri, yenilikleri, teknolojileri, genel bilgileri, bilgisayar programları, tasarımları, veri kullanma yetenekleri, birbirleriyle ve müşterileriyle ilişkileri, yaratıcılıkları ve yayımlarından oluşan ve kâra dönüştürülebilen bilgi, diğer bir deyişle işletmenin beşeri sermaye, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi toplamından oluşan sermayesi olarak tanımlanmıştır.
Devamını okumak için tıklayınız