Advisory - Danışmanlık

​Markanın Farklı Kavramlar İçin Kullanılması

Bir markanın ne olduğuna dair basit bir tanım yoktur, ancak merkezde onun sadece bir ürünü etiketlemenin bir yolu değil, ekonomik bir varlık olduğu kavramı vardır. Markalar, isimlerden veya ticari markalardan çok daha fazlasıdır. Marka, çeşitli bağlamlarda ve koşullarda farklı kavramlara atıfta bulunmak için de kullanılır.
Devamını okumak için tıklayınız

Marka Değerine Artan İlgilerin Kanıtları

Marka değerlemesi bir firmanın toplam değerinin bir kısmını, marka değerine atfetme girişimidir.[1] 1980'lerin sonunda başlayan markalara vurgu, her ne kadar sorunlarla karşılaşsa ve evrim geçirse de bu süreçte geçici bir çılgınlıktan fazlası olduğunu ispatlamıştır. Marka değeri artık kilit önemdeki varlıktır.
Devamını okumak için tıklayınız

Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Marka

Muhasebe perspektifi markayı maddi olmayan bir varlık olarak dikkate alır. Bu belirleme öncelikle maddi olmayan varlıklar kavramının tanımlanması gereğini ortaya çıkarır. Bu amaca yönelik finansal tabloların sunumuna ilişkin düzenlemeleri yapan yasal otorite veya kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlarda ve doktrinde maddi olmayan duran varlıklara yönelik tanımlamalar yapılmıştır.
Devamını okumak için tıklayınız

Vergi İncelemesinde Mükellef Hakları

Vergi incelemesi esnasında mükellefler belirli haklara sahiptir. Özellikle son yıllarda gerek vergileme ve gerekse vergi incelemeleri esnasında mükellef haklarına riayet etme konusunda hassasiyet artırılmıştır.
Devamını okumak için tıklayınız

Ticari İtibar ve Marka

Marka ve kurumsal itibar çoğunlukla birbiri ile karıştırılmaktadır. Özellikle Sony, Vodafone, IBM, Microsoft gibi kurumsal markalara atıfta bulunurken sıklıkla bu kavramlar birbirbirinin yerine kullanılır. İtibar kelimesi bir kişinin veya bir şeyin karakteri hakkında genel olarak söylenen veya inanılan şeyi ifade eder.
Devamını okumak için tıklayınız