Tax - Vergi

Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş Ve Gündüz Bakımevi Yardımında Gelir Vergisi İstisnası

7103 sayılı Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun gelir vergisinden istisna edilen ücretleri düzenleyen 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (16) numaralı bent eklenmiştir.....
Devamını okumak için tıklayınız

Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlarda İstisna

Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının...
Devamını okumak için tıklayınız

Envanter İşlemleri

Vergilerin Sınıflandırılması

Vergilerin Sınıflandırılması
Devamını okumak için tıklayınız

İhtilaf Konusu Olan Harcamaların Gider Niteliği

İhtilaf Konusu Olan Harcamaların Gider Niteliği
Devamını okumak için tıklayınız