Tax - Vergi

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Ortaklarına Ödenen Ücretler

Anonim şirketlerde yetkili organınca alınan karar uyarınca yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret genel gider olarak....
Devamını okumak için tıklayınız

Toplu İş Sözleşmeleri İle Eskiye Yönelik Olarak Ödenen Ücret Farklarının Vergilendirilmesi

Bir toplu iş sözleşmesinin geçerlik süresi sona ermesi ve yeni sözleşme müzakerelerinin uzaması halinde, eski sözleşmeye göre ücret ödemesine devam edilmekte ve yeni sözleşme eskisinin bittiği ayı...
Devamını okumak için tıklayınız

Personele Yemek Vermek Suretiyle Sağlanan Menfaatler

şletmelerin personeline yemek vermek suretiyle menfaat sağlaması uygulamada çok sık rastlanan durumlardandır. İşletmecilik açısından çeşitli amaçları taşıyan bu uygulama vergicilik açısından iki yönden incelenmektedir:
Devamını okumak için tıklayınız

Personele Verilen Temettü İkramiyelerinin Gider Kaydedilmesi ve Vergilendirilmesi

Uygulamada çok karşılaşılan ücret ödeme şekillerinden biri de personele yıl sonlarında ortaya çıkan kar üzerinden belli nispetlerde ikramiye verilmesidir. Söz konusu bu ödeme genel olarak "Temettü İkramiyesi" olarak.....
Devamını okumak için tıklayınız

Su, Elektrik ve Doğalagaz Faturaların Başkası Adına Düzenlenmesi

Kiralanan iş yerlerine ait su, elektrik, doğalgaz ve hatta kimi zaman telefon abonelikleri mülk sahibi adına olmakta ve bu hizmetlerin kullanımı sonucu düzenlenen faturalarda bu şahısların adına gelmektedir.
Devamını okumak için tıklayınız