Tax - Vergi

Genel Gider Kavramı

Gelir Vergisi Kanunu'nun 40'ıncı maddesinin 1'inci bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.
Devamını okumak için tıklayınız

Harcama Maliyet Ve Gider Kavramları

Uygulamada genellikle harcama, maliyet ve gider kavramları karıştırılmakta ve çoğu zaman yanlış kullanılmaktadır.
Devamını okumak için tıklayınız

İşletme Kavramı Ve Muhasebenin Fonksiyonları

Dönemsellik Kavramı

Dönemsellik kavramı veya yaygın kullanımı ile dönemsellik ilkesi vergi uygulamaları açısından önemli rol oynamaktadır. 1 seri no'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde dönemsellik kavramı aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
Devamını okumak için tıklayınız