Ödenen Ciro Priminin Gider Niteliği Hk.

10 Nis 2020
185 Görüntüleme

Ödenen Ciro Priminin Gider Niteliği Hk. 

Özet : Ciro Priminin Ödeyen Kurum Tarafından Gider, Elde Eden Müşteriler Tarafından Da Hasılat Kaydedilmesi Gerekir.

“Müşteriye ödenen ciro priminin ödeyen kurum tarafından gider, elde eden müşteriler tarafından da hasılat kaydedilmesi gerekir. 

Olayda (.) Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.’nin 1982 yılı satışlarından bir müşterisine verdiği ciro priminin anılan şirketin ve karşı firmanın kayıtlarında ne şekilde muhasebeleştirileceği ve vergilendirileceği hususlarının bildirilmesi istenilmektedir. 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde, kurumlar vergisinin, Kanun’un birinci maddesinde yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanca ilişkin hükümlerinin uygulanacağı açıklanmıştır. 

Buna göre, söz konusu şirket tarafından 1981 yılı satışları üzerinden 1982 yılında bir müşteriye ödenen ciro priminin, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 ve 14. maddesindeki esaslara göre tahakkuk ve ödemenin yapıldığı 1982 yılı hesaplarına intikal ettirilmesi gerekir.

Öte yandan, söz konusu ciro primini elde eden müşterinin de, aynı esaslara göre hesaplarına hasılat kaydedeceği tabidir.”( Maliye Bakanlığı’nın 20.04.1982 Tarih ve 22123-355 Sayılı Özelgesi )

0.0
Son Güncelleme Tarihi: -/-
İlgili İçerikler :: İşveren Tarafından Yapılan Taşıma Giderleri Sanat Eserlerine Yapılan Harcamaların Gider Niteliği Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Ortaklarına Ödenen Ücretler Toplu İş Sözleşmeleri İle Eskiye Yönelik Olarak Ödenen Ücret Farklarının Vergilendirilmesi Personele Verilen Temettü İkramiyelerinin Gider Kaydedilmesi ve Vergilendirilmesi Kiracı olarak faaliyette bulunulan işyerinin elektrik su doğalgaz harcamalarının gider yazılıp indir Dernek Alındı Belgesinin Tevsik Niteliği Kooperatifin Tasfiyesi Sırasında Satılan Arsa İle İlgili Giderler Eksik Faiz Tahakkuku Nedeniyle Bulunan Matrah Farkının, Bir Sonraki Yıl Hesaplarında Gider Aracı Kurumların, Faaliyetleriyle İlgili Olarak Müşterilerine Ödediği İadelerin Gider Niteliği Hk.