Kayıt Dışı Satışlar

10 Eyl 2020
160 Görüntüleme

Kayıt dışı satıştan söz edebilmek için mükellefin defter ve belgeleri üzerinde kaydı envanter yapılması gerekir.

Nezdinde yapılan incelemede, davacı ortaklık adına düzenlenen sevk irsaliyelerin bir kısmı için fatura düzenlenmediğinin tespit edilmesi üzerine, aynı satışların davacı ortaklık açısından belgesiz alış olduğu, dolayısıyla belgesiz olarak alınan emtiaların belgesiz satıldığı kabul edilerek tarhiyat yapılmışsa da, bu tespite göre kayıt dışı satıştan söz edebilmek için, davacı ortaklığın defter ve belgeleri üzerinde kaydi envanter yapılmak suretiyle dönem başı ve dönem sonu emtia mevcutları ile dönem içi alış ve satış miktarlarının saptanması gerekir. Zira bir kısım emtia alışlarının faturasız olması, kaydi envanter yapılmadığı takdirde aynı miktar emtianın faturasız satıldığının kabul edilmesi varsayım olacağından, vergileme ilkeleri ile bağdaşmaz.(Danıştay 11. Daire 26.05.1999 Tarih Esas No: 1998/1868 Karar No: 1999/2100 )

0.0
Son Güncelleme Tarihi: Perşembe 17 Aralık 2020 03:30
İlgili İçerikler :: Alınan Prefinansman Kredisinin İhracat İçin Kullanılması Mecburiyeti Olmadığından, Kredinin İşletmed Ticari Kişilik Ve Dönemsellik Kuralları Gereği Olarak, Hiç Bir Gider Kayıt Dışı Bırakılamayacağı Asıl Borçlunun Borcunu Ödememesi Dolayısıyla Kefil Olarak Ödenen Banka Kredisinin Gider Olarak Dikka Yurtdışından Olan Alacakların Şüpheli veya Değersiz Alacak Olarak Dikkate Alınması Yurt Dışından Gelen Müşavirlere Yapılan Ödemelerin Gider Yazılması Yurt Dışından Tahsil Edilemeyen Alacağın Değersiz Alacak Olarak Kabul Şartları İki Tam Yıldan Uzun Süredir Kayıtlı Taşınmazın Bağışlanmasının Vergi Kanunları Karşısındaki Durum Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında. Ulusal Paralar Kasa Farklarının Muhasebe Kayıt Örnekleri Muhasebe Kayıt Yöntemleri