Fabrikanın Taşınması Nedeniyle Yapılan Nakliye Giderinin Niteliği

09 Nis 2020
113 Görüntüleme

Fabrikanın Taşınması Nedeniyle Yapılan Nakliye Giderinin Niteliği

Özet : Fabrikanızın başka bir adrese nakil ve montaj işinin Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel gider olarak kabul edilmesi gerekmekte olup olağandışı giderin tanımına uymasından dolayı olağandışı gider olarak DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR hesabına gider olarak kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir vergisi Kanunu'nun İndirilecek Giderler başlıklı 40. maddesinin 1. bendinde; Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler sayılmış olup 7. bendinde ise, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların, safi kazancın tespit edilmesi için indirilmesi kabul edilen giderlerden olduğu belirtilmiştir.

Öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Amortismanın Mevzuu Başlıklı 313. maddesinin 1inci fıkrasında; "İşetmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya ve kıymetten düşme ye maruz bulunan gayrimenkullerle 269'uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan; 1 Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin C Hesap Planı Açıklamaları bölümünde; "OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR : İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle sık sık ve düzenli olarak ortaya çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gider ve zararların yer aldığı hesap grubudur." denilmektedir.Yukarıdaki kanun ve tebliğ hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, fabrikanızın başka bir adrese nakil ve montaj işinin Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel gider olarak kabul edilmesi gerekmekte olup olağandışı giderin tanımına uymasından dolayı olağandışı gider olarak DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR hesabına gider olarak kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır. (Manisa Valiliği Defterdarlık Vasıtalı Ve Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü’nün B.07.4.Def.0.45.11/40-144/ 2480 Sayılı Özelgesi)

0.0
Son Güncelleme Tarihi: -/-
İlgili İçerikler :: İşveren Tarafından Yapılan Taşıma Giderleri Sanat Eserlerine Yapılan Harcamaların Gider Niteliği Üniversite ve dernek arasında yapılan protokol çerçevesinde inşaa edilecek fakülte için yapılacak ba Dernek Alındı Belgesinin Tevsik Niteliği Eksik Faiz Tahakkuku Nedeniyle Bulunan Matrah Farkının, Bir Sonraki Yıl Hesaplarında Gider Aracı Kurumların, Faaliyetleriyle İlgili Olarak Müşterilerine Ödediği İadelerin Gider Niteliği Hk. Ödenen Ciro Priminin Gider Niteliği Hk. Uyuşmazlık Halinde Yapılan Harcamanın İşle İlgili Olup Olmadığının Bilir Kişi Tarafından Tespit Edil Bononun Giderleri Tevsik Edici Niteliği Yoktur. Binanın İnşaatı Süresince Ortaya Çıkan Ve Genel Yönetim Gideri Olarak Yapılan Harcamaların Doğrudan