Eksik Faiz Tahakkuku Nedeniyle Bulunan Matrah Farkının, Bir Sonraki Yıl Hesaplarında Gider

10 Nis 2020
187 Görüntüleme

Eksik Faiz Tahakkuku Nedeniyle Bulunan Matrah Farkının, Bir Sonraki Yıl Hesaplarında Gider Yazılıp Yazılamayacağı

Özet Adi Ortaklığın Hesaplarında Eksik Faiz Tahakkuku Nedeniyle Bulunan Matrah Farkı, Bir Sonraki Yıl Hesaplarında Gider Yazılamaz

 “Adi ortaklığın hesaplarında eksik faiz tahakkuku nedeniyle bulunan matrah farkı, bir sonraki yıl hesaplarında gider yazılamaz. Ancak, bu miktar üzerinden alınan vergilerin iadesi, Vergi Usul Kanunu’nun düzeltme hükümleri çerçevesinde yapılır.

Olayda; ortaklarınız arasında bulunan (Ö.Ç.) Adi Ortaklığı’nın bankalardan aldığı kredilerin bir kısmını, şirketinize kullandırdığı, kullandığınız krediye isabet eden banka faizlerinin de yıl sonunda adi ortaklık tarafından şirketinize fatura edildiği bildirilmektedir.

Adi Ortaklığın 1986 hesaplarının Bakanlığımız merkezi denetim elemanınca incelenmesinde, şirketinize fatura edilen faiz miktarının 2.017.800 lira eksik bulunarak matrah farkı çıkarıldığı belirtilmektedir. Bu durumda adi ortaklık hesaplarında eksik faiz tahakkuku nedeniyle bulunan söz konusu 2.017.800 liralık matrah farkını, şirketiniz tarafından 1987 yılında gider kaydedilip edilemeyeceğinin bildirilmesi istenilmektedir.

Dilekçeniz üzerine ilgili valilikle yapılan yazışmadan, adı geçen adi ortaklık adına 1985 yılı için aynı konuda matrah farkı çıkarıldığı ve şirketinizin bu yılla ilgili olarak düzeltme talebinde bulunduğu bunun üzerine Vergi Kontrol Memuru marifetiyle gerekli incelemeye başlanıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, adi ortaklığın 1986 yılı hesaplarının da eksik faiz tahakkuku nedeniyle bulunan 2.017.800 lira matrah farkının, şirketinizce 1987 yılında gider yazılması mümkün olmayıp, bu miktar üzerinden fazla alınan vergilerin iadesi konusunda Vergi Usul Kanunu’nun düzeltme hükümleri çerçevesinde ilgili Vergi Dairesi’ne başvurmanız halinde şirketinize gerekli red ve iade yapılabilecektir.” (Maliye Bakanlığı’nın 25.04.1988 Tarih ve 22113-1198 Sayılı Özelgesi)

0.0
Son Güncelleme Tarihi: -/-
İlgili İçerikler :: İşveren Tarafından Yapılan Taşıma Giderleri Park ve Bahçelerin Bakım Onarım İşi Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşi midir? Sanat Eserlerine Yapılan Harcamaların Gider Niteliği Personele Verilen Temettü İkramiyelerinin Gider Kaydedilmesi ve Vergilendirilmesi Kiracı olarak faaliyette bulunulan işyerinin elektrik su doğalgaz harcamalarının gider yazılıp indir Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşinde İşin Başlangıç Ve Bitim Tarihi Hk. Yıllara sari inşaat işinde işin başlangıç tarihinin belirlenmesi. Bilim Komitesi oluşturulması işinin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı hk. Yıllara Sari İşi Üstlenen Adi Ortaklıkta Ortaklığı Oluşturan Şirketlerin Birleşmesi Hakediş Ödemelerinin Bankalarda Değerlendirilmesi Sonucu Elde Edilen Faiz Ve Repo Gelirleri İle Dövi