Özelgeler

Sahte Çek Davası -Şüpheli Alacak Karşılığı

​Sahte Çıkan Çek İçin Açılan Ceza Davasına Göre Şüpheli Alacaklar Karşılığı Ayrılıp Ayrılamayacağı Hk.
Devamını okumak için tıklayınız

Kira Süresinin Belli Olmaması Halinde Özel Maliyet Bedeli İtfası

Özel maliyet bedellerinin, aktifleştirildikleri yıldan başlamak üzere, kira müddetinin belli olması halinde kira süresi içinde eşit yüzdelerle, kira müddetinin belli olmaması halinde ise faydalı ömür süresi 5 yıl..
Devamını okumak için tıklayınız

Park ve Bahçelerin Bakım Onarım İşi Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşi midir?

… Belediyesince park-bahçelerin bakım koruma işini 2006–2009 yıllarını kapsamak üzere şirketinize ihale edildiği, bu ihale ile ilgili ödenen damga vergisi ve harçların ödendiği yılın gideri olarak mı dikkate alınacağı yoksa yıllara ....
Devamını okumak için tıklayınız

Bağış ve Yardımın Makbuz Karşılığı Yapılması Gerektiği

''Kamuya yararlı derneklere ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara gerek işletmenin aktifinden veya stokundan çekilmek gerekse dışarıdan satın alınmak suretiyle yapılan ayni bağış ve yardımların indirim olarak....
Devamını okumak için tıklayınız

Üniversite ve dernek arasında yapılan protokol çerçevesinde inşaa edilecek fakülte için yapılacak ba

''İlgide kayıtlı dilekçenizde; ... Üniversitesi ve ... arasında yapılan protokol ile dernek tarafından yaptırılacak ve bittikten sonra üniversiteye devredilecek olan fakülte binasının inşaatı için, inşaatı yapacak derneğe makbuz karşılığı veya banka aracılığıyla bağış yapılması halinde, söz konusu bağış bedelinin Kurumlar Vergisi açısından gider yazılıp yazılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir…….
Devamını okumak için tıklayınız