Danıştay Kararları

Kira Süresinin Belli Olmaması Halinde Özel Maliyet Bedeli İtfası

Özel maliyet bedellerinin, aktifleştirildikleri yıldan başlamak üzere, kira müddetinin belli olması halinde kira süresi içinde eşit yüzdelerle, kira müddetinin belli olmaması halinde ise faydalı ömür süresi 5 yıl..
Devamını okumak için tıklayınız

Kayıt Dışı Satışlar

Belgesiz olarak alınan emtiaların belgesiz satıldığı kabul edilerek tarhiyat yapılmışsa da...
Devamını okumak için tıklayınız

Kar Dağıtım Kararı Alındıktan Sonra Dağıtılacak Kar Payları İçin İleride Oluşan Kur Farklarının Gide

Kuru ekmek mayası ve katkı maddeleri üretimi yapan davacının 2002 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu düzenlenen rapora dayanılarak; dağıtımına karar verilen 2001 yılı kârından, yurt dışında yerleşik yabancı ortağın %99,9 hissesine isabet eden kısmından ...
Devamını okumak için tıklayınız

Fatura Alınan Şahsın Aradan Uzun Bir Zaman Geçmesi Sonucu Adreste Bulunamaması Halinde Hizmetin Yapı

Fatura konusu hizmetin yapılmadığı hususu araştırılmadan, fatura tarihinden çok uzun süre geçtikten sonra bu şahısların adreslerinde bulunmaması ve beyanname vermemeleri gerekçe gösterilerek bu faturaların gider olarak kabul edilmemesi yerinde değildir.
Devamını okumak için tıklayınız

Alınan Prefinansman Kredisinin İhracat İçin Kullanılması Mecburiyeti Olmadığından, Kredinin İşletmed

Pazarlama faaliyetinde bulunan davacı şirketin 1993 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu ihracatla ilgili mal alımının finansmanında kullanılan prefinansman kredilerine ilişkin kur farkı ve faiz giderlerinin kabul edilmemesi suretiyle saptanan matrah farkı üzerinden adına kurumlar vergisi, Geçici vergi, ekonomi denge vergisi salınmış, fon hesaplanmış, kaçakçılık cezası...
Devamını okumak için tıklayınız