Bağış ve Yardımın Makbuz Karşılığı Yapılması Gerektiği

20 Nis 2020
364 Görüntüleme

Bağış ve Yardımın Makbuz Karşılığı Yapılması Gerektiği

‘’Kamuya yararlı derneklere ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara gerek işletmenin aktifinden veya stokundan çekilmek gerekse dışarıdan satın alınmak suretiyle yapılan ayni bağış ve yardımların indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması şarttır.

- Kamu kurum veya kuruluşlarına, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek yapılan ayni bağış ve yardımlarda, Şirketinizin işletmeden çekip bağışladığı değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması indirimden yararlanılması açısından yeterlidir.

- Kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanacak ayni değerlerin şirketinizce dışarıdan alınması durumunda ise ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması; ayrıca bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzasının bulunması yeterlidir.’’(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 12.04.2019 Tarih ve 62030549-125[10-2017/418]-E.299449 sayılı Özelgesi)

0.0
Son Güncelleme Tarihi: Pazar 17 Mayıs 2020 23:10
İlgili İçerikler :: Sahte Çek Davası -Şüpheli Alacak Karşılığı Kurumlar Vergisi Beyannamesinden İndirilecek Bağış ve Yardımlar Kat karşılığı öğrenci yurdu ve sosya tesis inşaatı işinde vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı Şirketin Yapmış Olduğu Taşeronluk Hizmeti Karşılığında Teslim Alınacak Daireler Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş Ve Gündüz Bakımevi Yardımında Gelir Vergisi İstisnası Belediyeden Tahsil Edilemeyen Alacak İçin Şüpheli Alacak Veya Değersiz Alacak Karşılığı Ayrılıp Ayrı Abonelik Sözleşmesi Karşılığında Müşterilere Ücretsiz Verilen Modem Cihazlarının Gider Kaydı Aboneliği Şirket Adına Olmayan Elektrik Harcamasının Gider Yazılıp İndirim Konusu Yapılması İki Tam Yıldan Uzun Süredir Kayıtlı Taşınmazın Bağışlanmasının Vergi Kanunları Karşısındaki Durum ​Matbaada Bastırılan Derginin Kendine Ait Web Sitesinden Satışının Yapılması Halinde Mükellefiyet