31.12.2012 Tarihi İtibariyle Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları