Engelli çalıştırana ücret desteği geldi
İbrahim IŞIKLI / SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU

Son yıllarda engelli istihdamının arttırılması amacıyla, çok sayıda düzenleme yapılmıştır. Engelliler özellikle ekonomik ve sosyal açıdan korunması gereken grupların başında gelmektedir. Korumalı işyerlerinde çalıştırılan zihinsel ve ruhsal engellilere ilişkin olarak da ücret desteği sağlanmasına yönelik önemli bir değişiklik yapılmıştır. 
Zihinsel ve ruhsal engelli kişilerin işgücü piyasasına kazandırılabilmesi özel eğitimlerle mümkün hale gelebilmektedir. Bu kişilerin mesleki rehabilitasyona tabi tutularak istihdama kazandırılması, gerek sosyal yaşama katılımları gerekse gelir edebilmeleri açısından çok önemli. 
Ancak zihinsel ve ruhsal engellerin sağlıklarına uygun iş ve işyerlerinde çalıştırılmaları gerekir. Bu nedenle 'Korumalı İşyerleri' kurularak zihinsel ve ruhsal engelli kişilerin uygun şekilde istihdamı sağlanmaktadır. Bu işyerleri aynı zamanda teknik ve mali yönden devlet tarafından desteklenmektedir.
Korumalı işyerlerinde çalışan engelli bireylerin; 
a) En az %40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli olması, 
b) İŞKUR’a kayıtlı olması, 
c) 15 yaşını bitirmiş olması gerekmektedir.
Korumalı işyerlerinde öncelikle en az 8 engelli personelin istihdam ediyor olması ve işyerinde çalışacak engelli bireylerin sayısının toplam işçi sayısının %75 inden az olmaması gerekir. Bu niteliğe sahip işyerlerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvuru yaparak korumalı işyeri statüsü alması mümkündür.
Bu niteliklere sahip korumalı işyerlerinde çalıştırılan engelli personellerin ücretleri tam ve zamanında ödeniyorsa devlet tarafından ücret desteği sağlanmaktadır. Ücret destek tutarı, bakıma muhtaç engelli aylığı tutarı kadar olacak, yani 2016 yılı için 453.25 TL olacaktır. Korumalı işyerlerinin çalıştırılması zorunlu olan engelli personel sayısının üzerinde engelli personel istihdam edilmesi halinde ise 90.65 TL'lik ek ücret desteği sağlanacak bu durumdaki her engelli personel için 543.90 TL devlet tarafından ödenecektir.
Zihinsel ve ruhsal engelli kişilerin istihdamının desteklenmesinde gelişmişlik oranı düşük olan iller de teşvik edilmektedir. Kişi başına düşen milli gelirin az, sosyo-ekonomik gelişmişlik değeri eksi olan veya kalkınmada öncelikli illerde bulunan korumalı işyerinde çalıştırılan her bir engelli sigortalı için 543.90 TL ücret desteği verilecektir.
Ücret desteğinden yararlanmak isteyen korumalı işyerleri işverenlerinin gerek prim gerekse de vergi borcunun olmaması gerekir.
Kaynak:Dünya Gazetesi
(http://www.dunya.com/engelli-calistirana-ucret-destegi-geldi-164097yy.htm)