Kurumlar vergisinin mükellefleri kimlerdir?

Aşağıda sayılan kurumların kazançları, Kurumlar Vergisi'ne tabidir.

A) Sermaye şirketleri;

B) Kooperatişer;

C) İktisadi Kamu Kuruluşları;

D) Dernek ve vakışara ait iktisadi işletmeler;

E) İş ortaklıkları.

Kurum kazancı, Gelir Vergisi mevzuuna giren gelir unsurlarından oluşur.