Osman Arıoğlu:"Bağımsız denetim ve SMMM harçlarında değişiklik"
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı değişikliklerle kabul edildi.

Bu köşede tasarıya ilişkin birçok düzenleme ayrıntılarıyla değerlendirilmiş, çoğu önemli teşvikleri içeren bu tasarıda birkaç hükmün görünümü biraz bozduğu bu hükümlerde de bazı değişiklik veya rötuşlara ihtiyaç olduğunu belirtmiştik. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen metne baktığımızda tasarıda yer alan sakıncalı hükümlerde belli ölçüde yumuşamaya gidildiği ancak bazı hükümlerde yeterli iyileşmenin sağlanmadığı görülmektedir.

Denetim harçlarında değişiklik

Tasarı bu haliyle yasalaşırsa, sadece belli başlı ve daha ziyade yabancı kökenli büyük denetim şirketlerine avantaj sağlayacaktır. Daha makul düzeyde bir asgari maktu tutar yanında hasılat üzerinden binde beş-%1 gibi nispi bir harç alınmasının daha makul olacağını ifade etmiştik.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun kabul ettiği metne baktığımızda bu önerimiz doğrultusunda bir düzeltme yapılmış olduğunu memnuniyetle belirtelim. Tasarı metninde yer alan 15000 ve 30000 TL'lik tutarlar her yıl için değil bir defalık hale getirilmiştir. Yıllık harç tutarları ise halka açık şirketleri denetleme yetkisi olan denetim şirketlerinde 10000 TL'den diğer denetim şirketlerinde 5000 TL'den az olmamak üzere hasılatın binde beşi olarak belirlenmiştir.

Bize göre önemli bir iyileşme sağlanmış olmakla birlikte hem yıllık harç asgari tutarlarında hem de bir defalık tutarlarda yarı yarıya bir indirime gidilmesi düzenlemeyi daha şık hale getirecektir. Hele düzenlemeye eklenen ve Bakanlar Kurulu'nca ciro üzerine uygulanacak oranı denetim şirketi türüne göre farklı olarak ve binde on ila binde iki arasında yeniden belirleme yetkisi de yerinde olmuştur. Ayrıca yıllık harçların ödeneceği zaman olarak mayıs ayının açık olarak belirtilmiş olması da son derece yerinde olmuştur.

SMMM ruhsat harçları 450 TL'ye indirilmiştir

Tasarıda içerisinde yer alan ve serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatlarından bir defalık 1250 TL olarak alınması öngörülen harç tutarının yüksek olduğunu, bu tutarın avukatlık ruhsat harçlarından yüksek olmaması gerektiğini biz de belirtmiştik. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen metinde bu önerimizin de kabul gördüğünü ve SMMM ruhsat harcının 450 TL olarak değiştirildiğini görmekteyiz. 2012 için geçerli olan avukatlık ruhsat harç tutarı 448,95 TL'dir. Böylece bir anlamda SMMM ruhsat harcı ile avukatlık ruhsat harcı eşitlenmiştir.

Ayrıca bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi için öngörülen harç tutarı da 1500 TL'den 900 TL'ye indirilmiştir. YMM ruhsat harcı ise tasarıda yer alan hükme göre 50 TL artırılarak 1800 TL olarak belirlenmiştir. Bunun nedeni SMMM, bağımsız denetçi ve YMM ruhsat harçlarının biri diğerinin katı şeklinde belirlenmesidir.

Tasarıda ayrıca kredi faizlerine kısıtlama öngören hüküm korunmakla birlikte, banka ve finans kurumları kapsamdan çıkarılmıştır. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen metni değerlendirmeye devam edeceğiz.
(Bugün,30.05.2012
)