Gelir ve Gider Hesaplarının Kapanış Kaydı
Hüseyin Yalçın
YMM / Tax Partner
huseyinyalcin@hsyaudit.com
(16.06.2011)

Tüm Makaleleri

Gider hesaplarının bir kısmı, maliyet hesaplarından yapılan yansıtmalar ile oluşmaktadır.

Maliyet hesaplarından yapılan yansıtma sonucu oluşan gider hesapları şunlardır:
 •  
 • 620-Satılan Mamuller Maliyeti
 • 621-Satılan Ticari Mallar Maliyeti
 • 622-Satılan Hizmet Maliyeti
 • 630-Araştırma ve Geliştirme Giderleri
 • 631-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
 • 632-Genel Yönetim Giderleri
 • 660-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
 • 661-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri

Maliyet hesaplarından yansıtılanlar dışında kalan gider hesapları ise, dönem içerisindeki hareketlerden oluşmaktadır. Bunlar:
 
 • 653-Komisyon Giderleri
 • 654-Karşılık Giderleri
 • 655-Menkul Kıymet Satış Zararları
 • 656-Kambiyo Zararları
 • 657-Reeskont Faiz Giderleri
 • 659-diğer Olağan Gider ve Zararlar
 • 680-Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararları
 • 681-Önceki Dönem Gider ve Zararları
 • 689-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar

Bu gider hesaplarına ek olarak, enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, ”658-Enflasyon Düzeltmesi Zararları” da eklenebilir.

Dönem sonlarında, hem dönem içi hareketlerden ve hem de dönem sonu yansıtmalarından oluşan gider hesapları “690-Dönem Karı veya Zararı” hesabına aktarılarak kapatılacaktır. Bu kapatma işlemi için, ilgili gider hesaplarının dönem sonu bakiyeleri bu hesaplara alacak ve “690-Dönem Karı veya Zararı” hesabına borç kaydedilecektir.

Ayrıca gider hesabı olmamakla birlikte, gelirlerde azalmaya neden olan “61-Satış İndirimleri” grubunda yer alan aşağıda belirtilen hesaplar da “690-Dönem Karı veya Zararı” hesabına borç kaydedilecektir.
 •  
 • 610-Satışlardan İadeler(-)
 • 611-Satış Iskontoları(-)
 • 612-Diğer İndirimler(-)
 •  
  Borç Alacak
690-Dönem Net Karı Veya Zararı XXX  
610-Satışlardan İadeler(-)   XXX
611-Satış Iskontoları(-)   XXX
612-Diğer İndirimler(-)   XXX
620-Satılan Mamuller Maliyeti (-)   XXX
621-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)   XXX
623-Diğer Satışların Maliyeti (-)   XXX
630-Araştırma Ve Gel. Giderleri (-)   XXX
631-Paz. Sat. Ve Dağıtım Giderleri (-)   XXX
632-Genel Yönetim Giderleri (-)   XXX
653-Komisyon Giderleri (-)   XXX
654-Karşılık Giderler (-)   XXX
655-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)   XXX
656-Kambiyo Zararları (-)   XXX
657-Reeskont Faiz Giderleri (-)   XXX
658-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)   XXX
659-Diğ. Olağan Gider Ve Zararlar (-)   XXX
660-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)   XXX
661-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)   XXX
681-Önceki. Dön. Gider Ve Zararları (-)   XXX
689-Diğer Olağandışı Gider Ve Zar.(-)   XXX
 
Aynı şekilde, dönem içi hareketlerden oluşan aşağıda belirtilen gelir hesapları da “690-Dönem Karı veya Zararı” hesabına aktarılarak kapatılacaktır. Bu kapatma işlemi için, ilgili gelir hesaplarının dönem sonu bakiyeleri bu hesaplara borç ve “690-Dönem Karı veya Zararı” hesabına alacak kaydedilecektir.
 •  
 • 600-Yurtiçi Satışlar
 • 601-Yurtdışı Satışlar
 • 602-Diğer Gelirler
 • 640-İştiraklerden Temettü Gelirleri
 • 641-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelir.
 • 642-Faiz Gelirleri
 • 643-Komisyon Gelirleri
 • 644-Konusu Kalmayan Karşılıklar
 • 645-Menkul Kıymet Satış Karları
 • 646-Kambiyo Karları
 • 647-Reeskont Faiz Gelirleri
 • 649-Diğer Olağan Gelir ve Karlar
 • 671-Önceki Dönem Gelir ve Karları
 • 679-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
Bu gelir hesaplarına ek olarak, enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, ”648-Enflasyon Düzeltmesi Karları” da eklenebilir.
  Borç Alacak
600-Yurtiçi Satışlar XXX  
601-Yurtdışı Satışlar XXX  
602-Diğer Gelirler XXX  
640-İştiraklerden Temettü Gelirleri XXX  
641-Bağ. Ort. Temettü Gelirleri XXX  
642-Faiz Gelirleri XXX  
643-Komisyon Gelirleri XXX  
644-Konusu Kalmayan Karşılıklar XXX  
645-Menkul Kıymet Satış Karları XXX  
646-Kambiyo Karları XXX  
647-Reeskont Faiz Gelirleri XXX  
648-Enflasyon Düzeltmesi Karları XXX  
649-Diğer Olağan Gelir Ve Karlar XXX  
671-Ön. Dön. Gelir Ve Karları XXX  
679-Diğ. Olağandışı Gel. Karlar XXX  
690-Dönem Net Karı Veya Zararı   XXX
“690-Dönem Karı veya Zararı”  hesabın kalanı, vergiden önceki dönem karı veya zararını gösterir. Hesapta borç kalanı varsa dönem zararlı, alacak kalanı varsa dönem karlı kapanmış demektir.

Dönem Karlı Kapanmışsa
Dönemin Karlı kapanması durumunda, dönem karı üzerinden ilgili mevzuat hükümlerine göre vergi ve yasal yükümlülükler için karşılık ayrılacaktır.
Hesaplanan vergi ve yasal yükümlülük karşılığı “691-Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları” hesabına borç ve “370-Dönem Karı vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları” hesabına alacak kaydedilecektir.
  Borç Alacak
691-Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) XXX  
370-Dönem Karı vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları   XXX

 “691-Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları” hesabına borç yazılan tutar “690-Dönem Kar veya Zararı” hesabı ile karşılıklı kapatılacaktır. Bu kapatma sırasında “690- Dönem Kar veya Zararı” hesabında kalan alacak bakiyesi “692-Dönem Net Kar veya Zararı” hesabının alacağına kaydedilecektir.
  Borç Alacak
690-Dönem Net Karı Veya Zararı XXX  
691-Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)   XXX
692-Dönem Net Kar veya Zararı   XXX

“692-Dönem Net Kar veya Zararı” hesabına alacak kaydedilen tutarlar “590-Dönem Net Karı” hesabına devredilerek kapatılacaktır.
  Borç Alacak
692-Dönem Net Kar veya Zararı XXX  
590-Dönem Net Karı   XXX
 
 
Dönem Zararlı Kapanmışsa
Dönem zarar ile kapanmışsa, “690-Dönem Karı veya Zararı” hesabında oluşan borç kalanı “591-Dönem Net Zararı” hesabına devredilerek kapatılacaktır.
  Borç Alacak
591-Dönem Net Zararı (-) XXX  
690-Dönem Net Karı Veya Zararı   XXX

Böylece 6 ve 7 ile numaralandırılan hesap sınıflarında yer alan hesapların tamamının bakiyesi kapatılarak dönem sonucu bilançoya taşınmış olacaktır.

     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.