Genel Kurul Toplantılarını 31 Mart 2013 Tarihine Kadar Gerçekleştirin...
Umut Metin
Avukat
umutmetin@gmail.com
(15.02.2013)

Tüm Makaleleri

A.Ş.’lerin Genel Kurul Toplantıları TTK m. 409’a göre her faaliyet dönemimin sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde yapılmalıdır. Yazının kaleme alındığı itibariyle, kanun maddesi değerlendirildiğinde, 2012 yılı hesap dönemi ile ilgili genel kurul toplantısının 31 Mart 2013 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
Peki genel kurul 31 Mart 2013 tarihine kadar yapılmazsa yaptırımı ne olur ?
Ülkemizde birçok konuda son dakika harekete geçme, geç kalma, geç yapma kültürü yadsınamaz. Bu durum A.Ş.’lerde genel kurul toplantıları için de gündeme gelmekte, TTK m. 409 hükmüne rağmen, “kanunda herhangi yaptırımı yok, uymasak ne olacak ki” şeklinde yorumlara rastlamaktayım.
Yalın bir bakışla bu yaklaşım doğrudur. TTK m. 409 (1)’de yer alan süreye riayet edilmezse, ihlalin yaptırımının ne olacağı hususunda kanunda açık bir düzenleme gerçekten bulunmamaktadır. Buna rağmen, Türk Ticaret Kanunu kusuru ile kanundan veya anasözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal edenler aleyhine zarardan sorumluluk imkanı getirmiştir. Genel Kurul’un 31 Mart 2013’e kadar yapılması da elbette ki kanuni düzenlemeden doğan yükümlülüklerden biridir.
Kanunun ilgili maddesi, TTK m. 553’dür. TTK m. 553 (1) düzenlemesi geniş bir sorumluluk getirmekle birlikte, A.Ş.’lerde genel kurulu  en geç 31 Mart 2013’e gerçekleştirmenizi, aksi halin maddede belirtilen ilgilileri aleyhine hukuki sorumluluğuna gidilmesine imkan tanıyacağını hatırlatırım.
Genel kurulların güncel düzenlemelere uygun olarak elektronik ortamda, ancak sürtüşmeden uzak, elektriksiz bir atmosferde en geç 31 Mart 2013’e kadar gerçekleşmesi, gerçekleştirilmesi önerisiyle...

     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.