Finanasal Kiralama İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları
Hüseyin Yalçın
YMM / Tax Partner
huseyinyalcin@hsyaudit.com
(28.12.2011)

Tüm Makaleleri

Finanasal Kiralama İşlemlerinin  Muhasebe Kayıtları

Tek düzen muhasebe sisiteminde finansal kiralama işlemlerinde kiracılar için açılan hesaplar aşağıdaki gibidir.

301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

Bu hesap, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı geçmeyen borçlarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi
Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu olan ilgili varlık hesabına kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç ve bu iki tutar arasındaki fark da “302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” hesabına borç kaydedilir.

302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)

Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaptır.
İşleyişi
Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamaya konu olan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark “Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanan her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz giderleri tutarları bu hesaba alacak “66-Borçlanma Maliyetleri” hesap grubunda ilgili borçlanma gideri hesabına borç olarak kaydedilir.

401-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

Bu hesap, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı aşan borçlarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi
Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu olan ilgili varlık hesabına kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç ve bu iki tutar arasındaki fark da “402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” hesabına borç kaydedilir. Dönemsellik varsayımına uygun olarak dönem sonlarında, izleyen dönemi ilgilendiren tutar, “301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar” hesabına alacak, bu hesaba borç kaydedilir.

402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)

Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan ve vadesi bir yılı aşan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaptır.
İşleyişi
Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamaya konu olan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark “Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanan ve her dönem sonunda izleyen döneme ilişkin tutar “302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir.

1-Finansal Kiralama Sözleşmesi Yapılınca

01.05.2011 Tarihinde düzenlenen finansal kiralama sözleşmesine göre finansal kiralama şirketi tarafından düzenlenen ödeme tablosu aşağıdaki gibidir.
Ödeme No Ödeme Tarihi Anapara Faiz ve ücretler KDV KDV Dahil Ödeme
1. Ödeme 25.05.2011 5.271,34 1.162,82 64,34 6.498,50
2. Ödeme 25.06.2011 1.673,98 463,89 21,38 2.159,25
3. Ödeme 25.07.2011 1.448,98 688,89 21,38 2.159,25
4. Ödeme 25.08.2011 1.508,40 629,48 21,38 2.159,25
5. Ödeme 25.09.2011 1.505,55 632,32 21,38 2.159,25
6. Ödeme 25.10.2011 1.565,13 572,74 21,38 2.159,25
7. Ödeme 25.11.2011 1.605,87 532,01 21,38 2.159,25
8. Ödeme 25.12.2011 1.680,34 457,53 21,38 2.159,25
9. Ödeme 25.01.2012 1.661,63 476,24 21,38 2.159,25
10.Ödeme 25.02.2012 1.734,64 403,23 21,38 2.159,25
11.Ödeme 25.03.2012 1.791,73 346,15 21,38 2.159,25
12.Ödeme 25.04.2012 1.816,04 321,83 21,38 2.159,25
13.Ödeme 25.05.2012 1.873,69 264,19 21,38 2.159,25
14.Ödeme 25.06.2012 1.922,45 215,42 21,38 2.159,25
15.Ödeme 25.07.2012 1.983,51 154,36 21,38 2.159,25
16.Ödeme 25.08.2012 2.016,53 121,35 21,38 2.159,25
17.Ödeme 25.09.2012 2.076,59 61,28 21,38 2.159,25
18.Ödeme 25.10.2013 0,00 76,00 0,76 76,76
19.Ödeme 25.11.2014 0,00 76,00 0,76 76,76
20.Ödeme 25.12.2014 277,97 101,03 3,79 382,79
    33.414,37 7.756,77 411,71 41.582,85
Sözleşme Detayı
Anapara Tutarı   33.414,37
Kısa Vadeli Anapara 16.259,60  
Uzun Vadeli Anapara 17.154,77  
Faiz Tutarı   7.756,77
Kısa Vadeli Faiz 5.139,68  
Uzun Vadeli Faiz 2.617,09  
Kısa Vadeli Anapara + Kısa Vadeli Faiz   21.399,28
Kısa Vadeli Anapara 16.259,60  
Kısa Vadeli Faiz 5.139,68  
Uzun Vadeli Anapara + Uzun Vadeli Faiz   19.771,86
Uzun Vadeli Anapara 17.154,77  
Uzun Vadeli Faiz 2.617,09  
 
  Borç Alacak
260-Haklar 33.414,37  
302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 5.139,68  
402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 2.617,09  
301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar   21.399,28
401-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar   19.771,86
  41.171,14 41.171,14

2-Finansal Kiralama Faturası Düzenlenince

Birinci ödeme için finansal kiralama şirketince fatura düzenlenmiştir.
Faiz Tutarı =1.162,82
Anapara Tutarı = 5271,34
Anapara + Faiz = 6.434,16
  Borç Alacak
301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.434,16  
661-Uzun Vadeli Borçlanma Gider 1.162,82  
191-İndirilecek KDV 64,34  
320-Satıcılar   6.498,50
302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)   1.162,82
  7.661,32 7.661,32

3-Dönem Sonunda Kısa Vadeli Hale Gelen Finansal Kiralama Borçlarının Devri

2012 yılının başında, aşağıda belirtilen bu yıl içinde ödenecek anapara ve faiz tutarı uzun vadeli hesaplardan kısa vadeli hesaplara devredilmiştir.
Anapara + Faiz   19.240,86
Anapara 16.876,81  
Faiz 2.364,06  
 
  Borç Alacak
302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 2.364,06  
402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)   2.364,06
  2.364,06 2.364,06
 
  Borç Alacak
401-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.240,86  
301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar   19.240,86
  19.240,86 19.240,86
 

     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.