Yazılım pazarımız ne kadar büyüyebilir?
Halil Vurucu
Bilgi Teknolojileri Uzmanı
bilgi@muhasebevergi.com
(26.10.2011)

Tüm Makaleleri

Onlarca ulusal ve bir o kadar da yabancı yazılım ürününün mevcut olduğu dünyayazılım pazarının büyüklüğü analiz edildiğinde, oldukça ilginç sonuçlarla karşılaşılmıştır. 2009 yılı ERP yazılım üreten firmaların geliri 60 milyon Dolar civarında olmuştur. (Kaynak: İnterpro Medya)
 
Türkiye pazarına bakıldığında, 600 bin civarında kurumsal kimliği olan şirket ve bir o kadar da şahıs firması bulunduğu görülmektedir. Bu oranlar, açılan ve kapanan şirketler de dikkate alındığında son 4 yıllık dönem içerisinde fazla değişime uğramamıştır. Pazarın yoğunluğunu oluşturan şirketler genellikle KOBİ olarak tarif edilen işletmelerdir.
 
Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de 50 bin civarında işletme, yazılım ve danışmanlık hizmeti olarak yıllık 20.000 ila 100.000 TL arasında yatırım yapabilecek durumdadır. Bu durum, pazar büyüklüğünün şu şekilde tarif edilebilmesini mümkün kılmaktadır:
 
 
  • Yaklaşık 30 bin  işletme 20.000 - 30.000   TL  aralığında yatırım yapabilir.                   ( Ortalama 750.000.000 TL)
  • Yaklaşık 15 bin  işletme 30.000 - 50.000   TL aralığında yatırım yapabilir.              (Ortalama  600.000.000 TL)
  • Yaklaşık 5 bin işletme  50.000 – 100.000 TL aralığında yatırım yapabilir.           (Ortalama 375.000.000 TL)
 
 
“Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de 50 bin civarında işletme, yazılım ve danışmanlık hizmeti olarak yıllık 20.000 ila 100.000 TL arasında yatırım yapabilecek durumdadır.”
 
Bu tabloya bakıldığında ortalama olarak 1.725.000 TL değerinde bir pazar oluştuğu görülmektedir. Bu pazarın % 60’ının danışmanlık ve eğitim payı olduğu göz önüne alındığında, yazılım satışları için 320.000.000 Dolar değerinde bir pazarın varlığı söz konusudur.
 
Toplam pazar büyüklüğümüz 70 ila 90 milyon Dolar civarında
 
Türkiye’deki ticari uygulama yazılımları da dikkate alındığında, toplam pazar büyüklüğünün lisans anlamında kayıtlı olmayanlarda dahil olmak üzere 70 ila 90 milyon Dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dolayısı ile yaklaşık 230 milyon civarında olduğu sanılan bir rakamın, pazarın değerlendirmediği bir tutar olarak göründüğü bir gerçektir.
 
Bu durumun nedenleri ise aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
 
 
  • Türkiye, kurumsal yapıda olmayan ve ihtiyaçlarının ne olduğu konusunda yeterli bilince sahip olmayan işletmelerin yoğun olduğu bir ülkedir.
  • Kayıt dışı uygulamaların yoğun olması, firmaların iş akışlarını oluşturmalarında ciddi sıkıntı yaratmaktadır.
  • Yazılım sektöründeki çoğu firmanın ürünleri ERP olarak adlandırılmasına rağmen, yönlendiricilikten uzak, işletmelerin gündelik işlerini takip etmeye yönelik yazılımlardır.
  • Türkiye de danışmanlık verebilecek bilgi birikimine sahip insan kaynağı yeterli olmadığı gibi, firmalar bu tür hizmetler için bedel ödemekten kaçınmaktadır.
 
 
Mevcut durumun içerisinden önümüzdeki 5 yıla bakacak olursak; bu sorunlar gerek kamu tarafından yapılan düzenlemeler gerekse yazılım firmalarının ERP kavramının doğru algılanmasını sağlayacak yazılımlar üretmesiyle çözülebilecektir. Dolayısıyla, bu tablo değişecek ve pazar yukarıda bahsettiğimiz rakamlar civarına gelebilecektir.
 
 

     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.