Elektronik Mesajlarınızı Kim Yönetiyor?
Hüsnü Tire

husnutire@hsyaudit.com
(10.10.2011)

Tüm Makaleleri

Bugün pek çok şirket çalışanlarının en iyi sonuçları elde etmesini sağlayan e-posta, kritik öneme sahip bir iletişim aracıdır. Her şeyin bu şekilde gittikçe e-postaya bağlı olması, gönderilen ve alınan mesajların sayısını, yapılması gereken işin çeşitliliğini ve hatta işin hızını da artırır. Bu değişimin ortasında, çalışanların da beklentileri ortaya çıkar. Artık günümüzde çalışanlar e-postalarına, ajandalarına ve iletişim kurdukları kişilere nerede oldukları ve ne tür bir aygıt kullandıkları fark etmeksizin zengin ve verimli bir şekilde erişmek istiyor.
Fakat devamlı olarak daha az kaynak ile daha fazlasını yapmak zorunda olan Bilişim Teknolojileri (BT) uzmanları için bu beklentiler ve kurumsal bir mesajlaşma sistemi kullanmak, diğer gereksinimler ile dengelenmelidir. Günümüzde BT departmanları, geniş bir alana yayılan ve gittikçe daha karmaşık hale gelen e-postalara yönelik güvenlik tehditleriyle uğraşmak zorundalar. Bu tehditler, kurumların dengesini tehlikeye atma ve iletişimi işlemez hale getirme olasılığına da sahiptir. Güvenliğin öncelikli bir noktada yer alması gerektiğinin farkında olan bu departmanlar,  ayrıca etkin bir şekilde maliyet yönetimi yapmalarının gerekli olduğunu da biliyor. Zaman, para ve kaynak kısıtlamaları hayatın bir gerçeği olduğu için BT departmanları, daha az kaynak ile daha fazlasını gerçekleştirmelidir.
 
E-posta talebi ve kullanımı arttıkça, kurumsal güvenlik gereksinimleri de daha karmaşık bir hale gelir. BT departmanları, geniş çapta yayılan e-postalara yönelik güvenlik tehditleri (sürekli artan istenmeyen posta ve virüsler, uyumsuzluk riskleri, e-postaların değiştirilmeye karşı savunmasızlığı, ek olarak doğal veya yapay felaketlerin olası zararlı etkileri) ile başa çıkabilmelidir. Mesajlaşma sisteminiz tüm bunlarla başa çıkabilmek ve mesajlaşma sistemi içinde yer alacak olan farklı grupların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmalıdır. Ayrıca bu sistemin becerileri şirketinizin istediği gelişmiş korumayı, çalışanlarınızın aradığı her yerden erişimi ve BT departmanında ihtiyacınız olan operasyonel verimliliği sağlamalıdır.
 
Güvenilir iletişimi sağlamak şart
 
İşinizi devam ettirmek, istenmeyen e-postaları ve virüsleri azaltmak, güvenilir haberleşmeyi mümkün kılmak ve şirketinizin uyumlu olmasına yardımcı olmak için yerleşik korumalı teknolojiler desteklenmelidir.
 
Örneğin,
•        Kurumsal işletmelere yönelik kullanılabilirlik ve güvenilirlikle e-posta akışını ve iletişimi canlı tutulmalı.
•        Kullanıcıların ve şirketin önemli verilerini, istenmeyen e-postaların ve virüslerin zararlı etkilerine karşı korumalarına yardımcı olmalı.
•        Şirket içinde otomatik olarak ve ek bir maliyet veya karmaşıklığa sebep olmadan güvenilir iletişim sağlamalı.
•        Çalışanların, uyumluluk yöneticilerinin ve mesajlaşma yöneticilerinin farklı ihtiyaçlarını destekleyen düzenleyici kuralları basitleştirmelidir.
 
Çalışanlar ‘her yerden ulaşım’ imkanına sahip olmalı
 
Kurumun çalışanları e-postalarına, sesli mesajlarına, ajanda ve kişilerine çeşitli aygıt ve istemcileri kullanarak her yerden erişime sahip olmalılar.
 
Önemli Özellikleri:
•        Evde, işte ve yoldayken hızla yanıt verme işlevselliğine ihtiyaç duyan günümüzdeki çalışanların verimliliği artırır.
•        Çalışanların sesli mesaj, faks ve e-posta gibi iletişim öğelerinin tümüne tek bir gelen kutusundan ulaşabilmelerini sağlayarak farklı sistemlerin kullanımının getireceği maliyet ve zorluklardan kaçınmalarına yardımcı olur.
•        Veri, doküman ve zamanlamayı her yerden bulmayı ve paylaşmayı kolaylaştırarak işbirliği ve verimliliği artırır.
 
Operasyonel verimliliği arttıracak işlemler yapılmalıdır
 
Donanım ve ağ iletişimi yatırımları, yöneticileri daha verimli yapan özellikleri en iyi duruma getirerek operasyonel verimliliğin yeni düzeylere taşınması gerekir.

Özellikle;
•        64 bit hesaplama ve bant genişliği optimizasyon yönlendirme algoritmaları aracılığıyla donanım, yazılım ve ağ iletişimi yatırımlarından daha fazlasını kazanmanızı sağlayacaktır.
•        Problemlerin belirlenmesini ve çözümlenmesini kolaylaştırıp görevleri daha kolay bir şekilde otomatikleştirerek yöneticilerin verimliği artırılmalıdır.
•        Otomatik istemci bağlantıları, yeni sunucu rolü tabanlı yapı ve gelişmiş tanılama ve görüntüleme ile dağıtım verimliliği sağlanmalıdır.
•        Web Hizmetleri aracılığıyla iş uygulamaları ve üçüncü parti çözümleriyle mesajlaşma verilerinin diğer sistemlerle entegrasyonu kolaylaştırılmalıdır.
 
 

     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.