Vergi Günlüğü
Prof. Dr. Emre Alkin Yorumluyor
Dünkü raporda yaptığım uyarının ne kadar elle tutulur olduğunu bir kez daha test ettik. "Dolar/TL'nin 3.50 olmasına aldanmayın, döviz talebi hala sıcak". devamı için tıklayın.
(30.06.2017)
Prof. Dr. Emre Alkin Yorumluyor
Yılın son haftasına girerken, yıl başından beri yaşadığımız gerginlikleri hatırladım. Herhalde Dünya Tarihinde eşine az rastlanan şekilde üst üste bu kadar şiddetli terör saldırılarına maruz kalan, devamı için tıklayın.
(26.12.2016)
Prof. Dr. Emre Alkin Yorumluyor
FED Kararlarının üzerine bir de ABD'den gelen veriler eklenince, piyasaların yön belirlemede zorluk çektikleri gözüküyor. Ancak, net gözüken gerçek şu ki gelişen ülke paraları Dolara karşı sert şekilde değer kaybediyor. Elbette bu durumdan TL de nasibini aldı diyebiliriz. devamı için tıklayın.
(19.09.2014)
Geçici Vergi/Temporary Tax
“Geçici vergi” gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır. devamı için tıklayın.
(06.12.2011)
Zarar,Ziyan ve Tazminatların gider niteliği /The expense characteristic of the Losses, Damages and Indemnities
Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinin 3’üncü bendinde “işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar” ın ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hüküm altına alınmıştır. devamı için tıklayın.
(05.12.2011)
Yanlış defter tutma KDV indirimlerinin reddini gerektirmemektedir/Keeping of erroneous books does not necessitate the rejection of VAT deduction
(Danıştay 4. Dairesi 21.03.2007 Tarih Esas No:2006/286, Karar No:2007/913) ‘Bilanço defteri yerine işletme defteri tutulması nedeniyle takdir komisyonuna gidilmesi sonucu matrahı aynen kabul eden komisyon kararı üzerine, KDV indirimlerinin reddedilmesi yoluyla tarhiyat yapılamayacağı devamı için tıklayın.
(28.11.2011)
Alkin:"2011'in son günlerini sermayeyi koruyarak geçirmeliyiz"
Haftanın son işlem gününe girerken gözümüze çarpan en ilgi çekici olay şu: "AB Liderleri çözümün ne olacağı değil de ne olmayacağı konusunda uzlaşmaya çalışıyorlar." Başka şartlar altında son derece verimli olabilecek bu tartışma ortamının, şu anki şartlar altında son derece zamansız olduğunu söylemeye gerek yok. Şu an bombanın hangi kabloyu keserek etkisiz hale getirmemiz gerektiğini tartışmalıyız. O kabloyu neyle keseceğimizi değil. devamı için tıklayın.
(25.11.2011)
Kuruluş ve örgütlenme gideri/Founding and Pre-operating Expenses
Vergi hukukumuzda kuruluş ve örgütlenme giderleri ile ilgili hükümler, iki ayrı kanunda düzenlenmiştir. Bunlardan birincisi, genel bir çerçeve kanunu olan Vergi Usul Kanunu, diğeri de organik bir vergi kanunu olan Kurumlar Vergisi Kanunu'dur. devamı için tıklayın.
(25.11.2011)
Yapı kooperatiflerinin muafiyetinde özel şartlar/Special Conditions in the exemptions granted to the construction cooperatives
Yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisi kanunda yer alan muafiyetten yararlanabilmeleri için ayrıca aşağıda belirtilen şartlara sahip olmaları gerkmektedir. devamı için tıklayın.
(24.11.2011)
Garanti kapsamında ayrılan karşılıklar/Provisions set aside within the scope of guarantee
Vergi Usul Kanunu’nun 288’nci maddesinde Hasıl olan veya husulü beklenen fakat miktarı katiyetle kestirilmeyen ve teşebbüs için bir borç mahiyetini arz eden belli bazı zararları karşılamak maksadiyle hesaben ayrılan meblağlara karşılık denir düzenlemesine yer verilmiş olup bu düzenleme tamamen karşılığın tanımı yapmıştır. devamı için tıklayın.
(23.11.2011)

1 2 3 4 5  ... 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.