Gazetelerden
SGK prim ertelemesi nasıl uygulanacak?
Ekonominin canlandırılması ve işletmelerin desteklenmesi amacıyla 8 Kasım 2016’da Başbakan sayın Binali Yıldırım tarafından 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödenen primlerin ertelenmesi de açıklanmış bulunmaktadır. devamı için tıklayın.
(14.12.2016)
Artık geri alınamayacak
Damga vergisinde sözleşmeler açısından vergiyi doğuran olay ilk bakışta belgenin imzalanması olarak gözükmekle birlikte, Kanunda yazmayan ancak işin doğası gereği bu noktada aranması gereken bir koşul da düzenlenen sözleşmenin hukuk âleminde sonuç doğurucu nitelikte olmasıdır. devamı için tıklayın.
(10.10.2016)
SGK’da yeni uygulama; “Toplu işe giriş ve işten çıkış bildirimi”
Sosyal güvenlikte, çalışmaya başlayanların SGK’na bildirilmesi gerekmektedir. İstisnalar hariç, sigortalı işe giriş bildirgesinin bir gün önceden ve işten ayrılış bildirgesinin de 10 gün içinde internetten yapılması gerekmektedir. devamı için tıklayın.
(10.10.2016)
İşyerlerinde kreş açma yükümlülüğü var mı?
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğ’in 13. maddesi ile işverenlere; yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun 100-150 arasında bayan çalışanı olması halinde emzirme odası kurma; 150’nin üzerinde bayan çalışanı olması halinde ise, kreş açma zorunluluğu getirilmiştir. devamı için tıklayın.
(10.10.2016)
Banka çalışanlarına müjde!
Çalışanlar, genel itibariyle sosyal güvenlik açısından Sosyal Güvenlik Kurumu’ya (SGK) bağlı olmakla birlikte, 18 banka, sigorta şirketi ve oda borsa sandığı da çalışanlarına sosyal güvence sağlıyor. Diğer bir deyişle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar devamı için tıklayın.
(10.10.2016)
İdari para cezası yapılandırmasına SGK ayarı geliyor!
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girdi. Bu kanun ile borçlarla ilgili yapılandırma ve aflar uygulanmaya başlandı. devamı için tıklayın.
(10.10.2016)
SGK borçlarının yapılandırılmasında ödeme şartları
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının yapılandırılmasına imkân sağlayan 6736 Sayılı Kanun, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Böylece SGK’ya borcu olan işverenler veya sigortalılar, bu borçlarını peşin veya taksitler halinde ödeyebilmektedirler. devamı için tıklayın.
(07.09.2016)
İzaha davet
Vergi Usul Kanunu’nun “cezalandırılamayacak olan şekle ait usulsüzlükler” başlıklı 370. maddesinin 2365 sayılı Kanun neticesinde 1.1.1981 tarihinde rahmetli (mülga) olan 370. maddesi, 6728 sayılı Kanun’la, tedvin tekniğine aykırı olarak, yeniden canlandırılmıştır. devamı için tıklayın.
(23.08.2016)
Sigorta Primi Teşviki’ndeki hataları önceden tespit etme fırsatı!
İstihdam artışına elverişli bir iklimin oluşturulması; öncelikle sürdürülebilir büyüme ve düşük enflasyona yönelik makro ekonomik politikaların izlenmesine bağlıdır. Ancak, istihdam sorununu çözebilmek, sadece büyüme, istikrar, rekabet edebilirlik ve istihdama yönelik makro ekonomik politikaları değil, aynı zamanda istihdam sürecini aktif olarak destekleyen, devamı için tıklayın.
(23.08.2016)
AR-GE ve tasarım merkezleri dışında geçen sürelerde usul ve esaslar
Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak kaydıyla, devamı için tıklayın.
(23.08.2016)

1 2 3 4 5  ... 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.