Vergide Bu Hafta
E-Defter Oluşturma ve İmzanlama İşlemleri Süresi Uzatıldı!
Elektronik Defter (e-Defter) Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerce 30 Nisan 2015 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin, Oluşturma ve İmzalanma İşlemleri 29 Mayıs 2015 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır. devamı için tıklayın.
(30.04.2015)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı
ÖTV (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER devamı için tıklayın.
(18.03.2015)
Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Tebliğ Taslağı
Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler Hakkında Değişiklik Öngören Tebliğ Taslağı Hakkında Bilgilendirme devamı için tıklayın.
(19.12.2014)
Sanayi Sicil Belgesinin Temini
devamı için tıklayın.
(19.12.2014)
2015 Yılı Yasal Defter Tasdikleri
devamı için tıklayın.
(10.12.2014)
Elektronik Deftere Geçiş Süreci
devamı için tıklayın.
(10.12.2014)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 333)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 439)
devamı için tıklayın.
(11.08.2014)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 347)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 438)
7/4/2005 tarihli ve 25779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)’nin 3 üncü bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. devamı için tıklayın.
(11.08.2014)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 437)
15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin 6 ncı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. devamı için tıklayın.
(11.08.2014)
Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Ertelendi
Elektronik kayıt tutma zorunluluğunun yürürlük tarihi 1 Ocak 2015 tarihine ertelenmiştir. devamı için tıklayın.
(17.07.2014)

1 2 3 4 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.