UFRS / TFRS 25 - 26 Şubat 2012
Prof Dr. Gürbüz Gökçen ve Prof. Dr.Başak Ataman Gökçen'in Sunumuyla

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI(UFRS)/
TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TFRS) EĞİTİM PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile tüm işletmelere UFRS/UMS ile tam uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları/Türkiye Muhasebe Standartlarına uyma zorunluluğu öngörülmüştür.Eğitim programının amacı,katılımcılara Yeni Türk Ticaret Kanunu ile tüm işletmelerde uygulaması zorunlu kılınan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) açıklamaktır.
 25-26 Şubat 2012 Cumartesi / PazarHoliday Inn Şişli Otel

2 Tam gün 09:00 – 17:00

(Öğlen 1 Saat Yemek Molası Verilecektir)
 
KDV Dahil 590 TL

(Eğitim Kitabı – Kahve Molaları – 2 Öğle Yemeği Ücrete Dahildir.)

Kontenjan Sınırlıdır.
 

YÖNTEM
Program’da standartlar VUK- UFRS/TFRS karşılaştırmaları yapılarak  anlatılacak, anlatımda gerçek örnek ve vak’alar kullanılacaktır.Ayrıca tekdüzen hesap planına göre hazırlanan finansal tabloların TFRS’ye uyarlanmasına ilişkin kapsamlı uygulamalar yapılacaktır.
 
 KATILIMCILAR
*Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca raporlama yapan Sermaye Piyasasına tabii halka açık şirketler Muhasebe ve Mali İşler Müdürleri,Elemanları,
*Uluslararası Finansal Raporlama Standartları doğrultusunda raporlama yapan diğer şirketlerin Muhasebe ve Mali İşler Müdürleri,Elemanları,
*Bağımsız Denetçiler,
*Yeni Türk Ticaret Kanunu ile tüm zorunlu defterlerini ve mali tablolarını Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenleyecek şirketlerin Muhasebe Müdürleri,Elemanları,Mali İşler Müdürleri,Elemanları
*Kamu Kurumlarının sınavlarına hazırlanan lisans üstü seviyede öğrenciler,
*Bankalarda çalışan mali analistler,mali analist yardımcıları.

Finansal Tabloların Hazırlanmasına İlişkin Standartlar
 
Kavramsal Çerçeve
TFRS1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
TMS 1-Finansal Tabloların Sunuluşu
TMS 7-Nakit Akiş Tabloları
TMS 8-Muhasebe Politikaları,Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
 
Bilançonun Hazırlanmasına İlişkin Standartlar
 
TMS 16-Maddi Duran Varlıklar
TMS 40-Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
TMS 38-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TMS 17-Kiralama İşlemleri
TMS 12-Gelir Vergileri
TMS  2- Stoklar
TMS 39-Finansal Araçlar-Muhasebeleştirme ve Ölçme
TFRS 9-Finansal Araçlar
TFRS 5-Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
TMS 37-Karşılıklar,Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
TMS 21-Kur Değişiminin Etkileri
 
Gelir Tablosunun Hazırlanmasına İlişkin Standartlar
 
TMS 18-Hasılat
TMS 11-İnşaat Sözleşmeleri
TMS 19-Çalışanlara Sağlanan Faydalar
TMS 36-Varlıklarda Değer Düşüklüğü
TMS 23-Borçlanma Maliyetleri
TMS 20-Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi
TMS 10-Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
 
Grup Mali Tablolarının Hazırlanmasına İlişkin Standartlar
 
TFRS 3-Işletme Birleşmeleri
TMS 27-Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar
TMS 28-İştiraklerdeki Yatırımlar
TMS 31-İş Ortaklıklarındaki Paylar
 
Açıklamalara İlişkin Standartlar
 
TMS 24-İlişkili Taraf Açıklamaları
TMS 32-Finansal Araçlar-Sunum
TFRS 7-Finansal Araçlar-Açıklamalar
TFRS 8-Faaliyet Bölümleri
TMS 34-Ara Dönem Finansal Raporlama
TMS 29-Yüksek Enflasyonlu Dönemlerde Finansal Raporlama
 
Uygulamalar
 
Yasal mevzuata uygun finansal tabloların TFRS’ye uyarlanmasına ilişkin uygulamalar
 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.