Bağımsız Denetime Tabimisiniz ?
Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi olup olmadığının sorgulandığı portalı yayına aldı.

Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerin Bağımsız Denetime tabi olma koşulu çeşitli aralıklarla yenileniyor. Şirketler ilgili yıl finansal raporlarının bağımsız denetime tabi olup olmadığını belirlemek için önceki yıl verilerini yayınlanmış kriterlerle karşılaştırması gerekiyor. 

Örneğin A Şirketi 2018 yılı finansal raporlarının bağımsız denetime tabi olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki tabloda yer alan 2018 sütünundaki kriterlerden ikisinin 2016 ve 2017 de şirketi tarafından geçilip geçilmediğini kontrol edecek, eğer 2016 ve 2017 yılı verileri 2018 sutunundaki kriterlerde 2 sini üst üste iki yıl aşıyorsa şirketin 2018 yılı finansal raporları bağımsız denetime tabi olacaktır. 

Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu ayrıca bu sene uygulamaya aldığı portal ile şirketlerin vergi numarası ile bağımsız denetime tabi olup olmadığını sorgulamasını sağlamıştır. ilgili portal http://dtsorgu.kgk.gov.tr 

Ölçüt  2013 Finansal Raporları 2014 Yılı Finansal Raporları 2015 Yılı Finansal Raporları 2016  ve 2017 Finansal Raporları 2018 Yılı Finansal Raporları
Aktif Toplamı  150 Milyon TL 75     Milyon TL 50     Milyon TL 40        Milyon TL 35     Milyon TL
Yıllık Net Satış Hasılatı 200 Milyon TL 150   Milyon TL 100   Milyon TL 80         Milyon TL 70     Milyon TL
Çalışan Sayısı 500 Kişi 250 Kişi 200 Kişi 200 Kişi 175 Kişi


     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.