İdari para cezası yapılandırmasına SGK ayarı geliyor!
İdari para cezası yapılandırmasına SGK ayarı geliyor!
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girdi. Bu kanun ile borçlarla ilgili yapılandırma ve aflar uygulanmaya başlandı. 
SGK tarafından yayınlanan 2016/18 sayılı Genelgede, SGK’ya ilişkin idari para cezası yapılandırma usul ve esasları açıklanmıştır.
İdari para cezası;
- Belge veya bildirgenin yasal süresi dışında kuruma verilmiş olmasından kaynaklanıyor ise idari para cezasına konu fiil, belge veya bildirgenin yasal olarak verilmesi gereken son gününde,
- İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin ibraz edilmemesinden kaynaklanıyor ise idari para cezasına konu fiil, defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin tebligatın alındığı tarihten itibaren 15. günde,
- Defter, kayıt ve belgelerin geçersiz olduğunun tespitinden kaynaklanıyor ise idari para cezasına konu fiil geçersiz defter, kayıt ve belgenin ilişkin olduğu ayın/dönemin son gününde, işlenmiş sayılmaktadır.
Özellikle, cezanın kesinleşmiş olması ifadesi büyük mağduriyetlere yol açmaktaydı. SGK uygulamada idari para cezalarının tebliğini oldukça geç yapmakta ve bu durumda İdari para cezasına konu fiil 30.06.2016 tarihinden önceye ait olsa da, 18.08.2016 tarihi itibariyle kesinleşmiş olması mağduriyetlere sebep olabilmekte.
Buna ilişkin yaşanan ve basında da yer alan idari para cezalarının 18.8.2016 tarihinden sonra kesinleşmesi halinde, yapılandırmadan faydalanılmaması SGK yönetimi tarafından yeniden değerlendirilmiş ve özellikle meslek mensupları, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin bu yöndeki talepleri de dikkate alınarak sorunun çözümü noktasında bir çalışma yapılmıştır.
Bu çalışmaya göre, hazırlanan 2016-22 sayılı SGK genelgesinde, yaşanan mağduriyetler dikkate alınarak 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin/işyerlerinin 2016/Haziran ve önceki aylara ait olup Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan;
- SGK ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının raporlarından,
- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi/belgelerden,
- Mahkeme kararlarından, kaynaklanan prim borçlarının en geç 31.12.2016 tarihine kadar tahakkuk etmiş; idari para cezalarının ise 31.12.2016 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması şartıyla yapılandırma kapsamında değerlendirilmesine ilişkin hazırlık yapılmaktadır.
Bu düzenleme ile vatandaşların sesine kulak veren, SGK’nın yeni Başkanı Sayın M. Selim Bağlı’ya ve ekibine bu tür sorunlara ve mağduriyetlere olan yaklaşımı ve hassasiyetinden ötürü okurlarımız adına teşekkür ediyoruz.
Kaynak:Dünya Gazetesi
(http://www.dunya.com/kose-yazisi/idari-para-cezasi-yapilandirmasina-sgk-ayari-geliyor/332506)


     




© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.