AR-GE ve tasarım merkezleri dışında geçen sürelerde usul ve esaslar

İbrahim IŞIKLI / SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak kaydıyla, Bakanlar Kurulu’nca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmektedir. 
Ancak gelir stopaj teşvikinden yararlanmak için Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında geçirilen sürelerin sınırı; 
Yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yıl, 
Doktora yapanlar için iki yıldır. Bu süreler kapsamında, Ar- Ge veya tasarım personelinin merkez dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca belirlenen kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir. 
11.08.2016 tarihinde yayınlanan 2016/9091 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, Ar-Ge ve Tasarım merkezleri dışında geçen sürelere ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 
??? 
AR-GE ve tasarım merkezleri dışında geçen süreler 
AR-GE ve Tasarım merkezleri dışında geçen ve aşağıda belirtilen faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopaj teşviki kapsamındadır. 
Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları, 
Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar, 
Saha araştırmaları, 
Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler, 
Projelerde görev alan personelle sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler. 
??? 
Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin merkez dışında geçirdiği süreler 
Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan AR-GE ve Tasarım personelinin, aşağıda belirtilen faaliyeti bölge dışında yürütmesi halinde, bu süreler ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamındadır. 
a. Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları, 
b. Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar, 
c. Saha araştırmaları, 
d. Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler, 
e. Projelerde görev alan personelle sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler. 
???
Yüksek lisans ve doktora yapan Ar-Ge ve tasarım personelleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge veya tasarım merkezi olup olmadığında bakılmaksızın, bölge ve merkezlerde en az bir yıl süreyle çalışan AR-GE ve Tasarım personellerinden yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere bölge ve merkez dışında geçen sürelere (aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopaj teşviki kapsamındadır. 
AR-GE ve Tasarım merkezleri dışında geçen sürelere ilişkin gelir vergisi stopaj desteğinden yararlanmak için, 
AR-GE ve Tasarım Merkez yönetiminin onayının alınması, 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici şirketinin onayının alınması 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi gerekir.
Kaynak:Dünya Gazetesi
(http://www.dunya.com/ar-ge-ve-tasarim-merkezleri-disinda-gecen-surelerde-usul-ve-esaslar-165181yy.htm)


     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.