Prof. Dr. Emre Alkin Yorumluyor
TCMB'nin bugün vereceği faiz kararı öncesinde piyasalarda gerginlik var. Bu gerginliğin sebebini anlamak zor. Yine de anlatmaya çalışayım: 
 
Siyasi cephe Merkez Bankası'nın faiz indirmesini istiyor. Çünkü vergilerden dolayı azalan tasarruflar sebebiyle, özel kesim sadece kredi ile yola devam edebilir. Faizlerin düşmesi demek şikayetlerin azalması demek. Böylece siyasetin üzerinden baskı kalkabilir. 
 
Bankacılık ve Finans kesimi de faizlerin indirilmesini istiyor. Çünkü daha önce çok düşük faizlerle verilmiş uzun vadeli kredileri bugün faizlerle yüzdürmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla faizlerin düşmesi demek maliyetlerin düşmesi demek. 
 
Vatandaş da istiyor faizlerin düşmesini. Çünkü Türkiye gibi ülkelerde halk harcadıkça mutlu olur. Tasarruf ettikçe değil. Dolayısıyla harcama talebine destek veren bir finansman maliyeti herkesin işine gelecek.
 
Tabii akla şu soru geliyor: Geride bıraktığımız zamanlarda "kredi genişlemesi cari açığı artırıyor" diye önlem alınmamış mıydı ? Elbette alınmıştı. Peki Merkez bankası fonlama maliyetini düşürünce krediler tekrar genişlemeyecek mi ? Bankalar kredi faizlerini düşürürlerse, evet. O zaman cari açık artabilir mi ? Artabilir.
 
Buradan hareketle, cari açığın asıl sebebi krediler değil, ithal mallarını yeterince önleyememek değil, ihracatın arzu edilen seviyeye gelememesidir diyebiliriz. Türkiye üretilmeyen bir mal ya da hizmete olan talebi önleyecek kadar çağın gerisinde kalabilen bir dış ticaret rejiminin, ihracata katma değer, marka, tasarım ve teknoloji açısından zaman kazandırmadığı da görülüyor. 
 
"Vatandaşlar ne çok cep telefonu alıyor" şeklindeki çıkışların da hiçbir anlamı yok. Cep telefonu ne araba ne de buzdolabı. Sürekli olarak "daha iyisi" üretilen bir çözüm. Dolayısıyla yanlış paradigma ve anlayışlarla yaklaşmaya devam etmek, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin fayda getirmemesine yol açacaktır.
 
Düşünün ki kıt olan bir kaynağın maliyetini ucuzlatmak ne derece riskliyse, söz konusu kaynağı randımanlı kullanamamak belki de ondan iki katı kadar yüksek bir risktir. Merkez Bankası piyasaya hediye vereceği faiz indirimleri için zaman belki doğru. Ancak yatırım ve iş ortamının ucuzlayacak kaynağı doğru şekilde kullanması zor. Çünkü büyüme modeli demode ve katma değer üretmiyor. Acilen değiştirilmesi gerekiyor. Belki de piyasadaki gerginliğin sebebi budur: "Yeni hikayenin hala ortada olmaması." 
 
 
 


     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.