Turizm sektöründe önemli değişiklik
İbrahim IŞIKLI / SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU

Son dönemlerde yaşanan sıkıntılı süreçlerden en fazla etkilenen sektörlerden birisi de turizm sektörüdür.
Bacasız sanayi olarak adlandırılan ve yüzbinlerce çalışanın emek ve istidam kapısı olan turizm sektöründe son dönemlerde komşu ülkelerdeki istikrarsızlıklardan kaynaklanan nedenlerle doluluk oranları yeterli seviye değil. Bu nedenle hükümet tarafından turizm sektörünü rahatlatacak bazı önlemler alınıyor. Umarız bu düzenlemeler sektörün taleplerini karşılar.
Ancak bu anlamda son dönemlerde turizm sektörüyle ilgili yapılan üç önemli değişikliği yazmak istiyorum.
***
Gece çalışması
İlk olarak geçtiğimiz yıl çıkartılan 6645 sayılı Torba Yasa ile gece çalışmalarına ilişkin bir düzenleme yapıldı. Normal şartlarda işçilerin gece çalışmaları 7.5 saati geçememektedir. Yani, işçiler gece 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7.5 buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecektir. 
***
Yabancı çalışma ücretlerinde değişiklik
Yine ikinci olarak, ÇSGB tarafından yayımlanan 17.03.2016 tarihli duyuruda, turizm sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler dikkate alınarak turizm sektörüne destek sağlamak için istihdam edilmek istenen yabancıların çalışma iznine esas ücretlerinde değişiklik yapılmıştır. 
Bu değişiklikle
- Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli veya belgesiz turizm işletmeleri ile bunların bünyelerinde izinli faaliyet gösteren işletmeler (SPA, güzellik merkezi, spor merkezi vb.), turizm seyahat acentaları, belgeli tatil köyleri ve turizm-animasyon organizasyon firmaları ile müstakil eğlence yerlerinde çalıştırılmak istenilen yabancılara ödenecek ücret başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan en az asgari ücret tutarında uygulanması,
- Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli turizm işletmeleri ile belgeli tatil köyleri, eğlence sektörü, turizm-animasyon organizasyon firmalarınca uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 Türk vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacağı belirtilmiştir.
***
Turizmde denkleştirme değişti
Son olarak, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 6715 sayılı Kanun'la denkleştirme döneminde de değişiklik yapıldı.
Özellikle sezon dönemlerinde uzun çalışma sürelerinin olmasına karşılık, sezon başı ve sonarında da tersi şekilde atıl süreler fazladır.
İşte, turizm sektörünün uzun bir süreden beri talep ettiği denkleştirme süresinin dört aya yükseltilmesi kabul görerek son yapılan turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamayacağı; denkleştirme süresinin toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabileceği düzenlenmiştir.
Kaynak:Dünya Gazetesi
(http://www.dunya.com/turizm-sektorunde-onemli-degisiklikler-164262yy.htm)


     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.