Prof. Dr. Emre Alkin Yorumluyor
Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim: "Türkiye'de belirsizlik varsa Dolar/TL'deki her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekir". Bu cümleyi herhalde Ocak Ayından beri tüm raporlarda yazıyorum. Şimdi işin başına dönelim.
 
Türkiye'de yasama-yürütme-yargı adı verilen "kuvvetler ayrılığına" dayalı yönetim sisteminde uzun zamandan bir sıkıntı vardı. Bu sıkıntıların başında gelen unsur, siyasi sistemin Anayasa'da yapılacak tadilatlarla değiştirilmesi süreciydi. Fiilen bakıldığında Fransa'ya benzeyen bir yarı başkanlık sistemi varmış gibi gözüküyordu. Ancak bu durumun yasal altyapısını sağlayacak değişiklikler henüz yapılmamıştı.
 
Sistemin tam anlamıyla değişmesi için Başkan Adayının bağımsız değil bir partiye mensup olmasının bir başka temel ilke olduğunun bilinciyle, iktidar partisinde değişiklikler olması kaçınılmazdı. Son değişiklikten anlaşılması gereken şu: Eğer bir başbakan olacaksa, icradan değil bakanlıklar arası koordinasyondan sorumlu olacak. Belki de Başbakanlık makamı Anayasa değişikliği ile ortadan kalkacak.
 
Eğer Başkan Adayları siyasi partilerden seçilecekse, söz konusu partilerin başkanı olmalarına gerek yok elbette. Ancak Türkiye gibi ülkelerde Partilerin Başkanlarının konumları farklıdır. Almanya veya ABD örnekleri ile Türkiye örneği pek örtüşmemekte. Dolayısıyla siyasi partilerin başkanlarının aynı zamanda doğal Başkan Adayı olarak görülmesi yadırganmayacaktır.
 
Bu çerçevede, Anayasa değişikliği gerçekleşmeden bile daha şimdiden Partilerin başındaki her ismin aynı zamanda potansiyel Başkan Adayı olacaklarını söylemek güç değil. Bu çerçevede yaklaşan olağanüstü kurultayların, gelecek planlaması için büyük önem taşıdığının bir kere daha altını çizmek istiyorum.
 
Bu sabah itibarıyla piyasaların bozulmasını normal karşılamalı. İlk tepkiden sonra siyasetten gelecek haberler toz dumanı dağıttığı zaman piyasalar tekrar küresel gelişmelerden etkilenen sıkıcı haline geri dönecektir. Yine de Dolar/TL ve BIST ile ilgili yorumlarımda ısrar ettiğimi ifade etmeliyim. 


     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.