Kira Sözleşmesinin Damga Vergisi Hangi Oranda, Nereye, Ne Zaman Ödenir?
Kira Sözleşmelerinin damga vergisi ile ilgili olarak uygulamada yaşanan çeşitli sorunlar nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığı konu ile ilgili açıklama yapmıştır. İlgili açıklama şu şekildedir.

Kira sözleşmelerinin sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,65 nispetinde damga vergisine tabi tutulur ve bu kağıtlara ilişkin damga vergisi kağıdı imzalayanlarca kontratın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir, aynı süre içinde ödenir.

Damga vergisinde KDV hariç tutarlar esas alınır. (DV tabi kağıtları imzalayanların damga vergisi açısından müteselsil sorumlulugu vardır. Bu nedenle kağıtları ödeyen taraflardan birinin vergiyi ödemesi yeterlidir.)

Damga vergisinde KDV hariç tutarlar esas alınır. Ancak, gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan tasınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri, dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kisilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan tasınmazlara ilişin kira mukavelenameleri damga vergisinden istisnadır

Kaynak:www.gelirler.gov.tr


     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.