Sanayi Sicil Belgesinin Temini
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1. maddesi kapsamında olup imalat sanayinde faaliyet
gösteren işletmeler yine aynı kanunun 2. maddesine göre faaliyete başladıkları tarihten
itibaren iki ay içerisinde Sanayi Sicil Belgesi almak zorundadırlar. Aynı kanunun 9.maddesine
göre sanayi işletmelerini müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenlere 2014 yılı için 759 TL
idari para cezası kesileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak, söz konusu kanuna eklenen
Geçici Madde ile sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014
tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında idari para cezası uygulanmayacaktır.
 
Bu kapsamda, faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline
kayıt olmayanlardan, 31/12/2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlamayanlar hakkında
6948 sayılı Kanun’un 9. maddesi gereği, öngörülen idari para cezasının uygulanacağı ifade
edilmiştir. Bu nedenle, faaliyette olan veya olmayan tüm sanayi işletme sahiplerince
31.12.2014 tarihine kadar Bakanlığın ( www.sanayi.gov.tr ) adresindeki e-hizmetler
menüsünden Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girilerek elektronik ortamda kayıt yapıldıktan sonra
gerekli evraklar ile İl müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

muhasebevergi


     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.