VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 347)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 438)

Matbaa işletmecileri Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar internet üzerinden, www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmak suretiyle göndereceklerdir.

Aynı Tebliğe ekli ek-4te yer alan Anlaşmalı Matbaalara İlişkin Tip Anlaşma Metninin 6 ncı maddesinin dördüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Matbaa işletmecisi, basım ve dağıtımını yaptığı belgelere ilişkin bilgi formunu, en geç düzenlendiği günüizleyen on beşinci günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden gönderecektir.

Tebliğ olunur.

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.