Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Ertelendi

Maliye Bakanlığınca 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 431 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirli konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesi 1 Temmuz 2014 tarihinden geçerli olmak üzere zorunlu hale getirilmişti.

28 Haziran 2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 436 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile daha önce 1 Temmuz 2014 olarak belirlenmiş olan elektronik kayıt tutma zorunluluğunun yürürlük tarihi 1 Ocak 2015 olarak değiştirilmiştir.

Kaynak:Gelir İdaresi Başkanlığı     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.