BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ VE FİNANSAL ANALİZ EĞİTİMİ
UYGULAMA ÖRNEKLERİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ

BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ VE FİNANSAL ANALİZ  EĞİTİMİ

(SMMM - BAŞ DENETÇİ ÖZKAN CENGİZ)

PROGRAMIN AMACI
  

Finansal raporlar ve finansal tabloların bilinmesi, analizlerinin doğru yapılarak yorumlanabilmesi, sürdürülebilir büyüme için önemli kriterler dendir. Bu eğitimde işletmelerde kredi kullanma kararı veren, finans kuruluşlarıyla müzakereleri yürüten, finans, pazarlama veya iş geliştirmeden sorumlu uzman ve yöneticilerin finansal tabloları analiz edebilme ve karar alabilme yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca mali müşavirlerin, müşterilerinin ya da çalıştıkları kurumun durumu hakkında yeterli analiz yapabilmesi ve doğru ve zamanında yönlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.
 
25.01.2016-26.01.2016 Cumartesi / PazarHoliday Inn Şişli Otel

2 Tam gün 09:30 – 17:30

(Öğlen 1 Saat Yemek Molası Verilecektir)
 
KDV Dahil 1750 TL

(Eğitim Kitabı – Kahve Molaları – 2 Öğle Yemeği Ücrete Dahildir.)

Kontenjan Sınırlıdır.
 

EĞİTİMİMİZ DOLMUŞTUR
İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.

 
 AMAÇ:

Finansal raporlar ve finansal tabloların bilinmesi, analizlerinin doğru yapılarak yorumlanabilmesi, sürdürülebilir büyüme için önemli kriterler dendir. Bu eğitimde işletmelerde kredi kullanma kararı veren, finans kuruluşlarıyla müzakereleri yürüten, finans, pazarlama veya iş geliştirmeden sorumlu uzman ve yöneticilerin finansal tabloları analiz edebilme ve karar alabilme yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca mali müşavirlerin, müşterilerinin ya da çalıştıkları kurumun durumu hakkında yeterli analiz yapabilmesi ve doğru ve zamanında yönlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.

. İÇERİK:
·         İşletme ve İşletmenin Amaçları
·         Muhasebe Tanımı ve İşlevi
·         Muhasebenin Temel Kavramları
·         Muhasebenin Tarafları
İç kullanıcılar
Dış kullanıcılar
Mali Tablo Çeşitleri ve Tanımlar
Temel mali tablolar
Diğer (tali) mali tablolar
Bilanço Tanımı ve Açıklamala
Bilançonun Teknik Yapısı (Bilançoya İlişkin Temel Formüller
       Gelir Tablosu Tanımı ve Açıklamalar
Kar- Faaliyet Karı, EBIT, EBITDA Kavramları
 Satışların Maliyeti Tablosu Tanımı ve Açıklamalar
        Nakit akım tablosu
Net işletme (çalışma) sermayesi değişim tablos
Öz Kaynaklar Değişim Tablosu
               Harcama-Maliyet-Gider Kavramları (ve Mali Tablolara Olan Etkileri)
               Maddi Duran Varlıklar ve Amortisman Konusu
               Giderlerin Sınıflandırılması
               Hesap Planı İncele
 Mali Tahlil (Analiz) Yöntem
        Tutarları Karşılaştırma Yöntemi
               Dikey Yüzde Yöntemi
Trend (İndeks) ya da Eğilim Yüzdeleri Yöntemi
               Rasyo Yöntemleri
Önemli Rasyolar ve Açıklamaları
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.