Türkiye’de değerlendirmekten kasıt nedir?

Değerlendirmeden maksat, ödemenin Türkiye'de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye'de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya karından ayrılmasıdır.     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.