Kimler dar mükellefiyet esasına tabidir?

Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilecek olup bu gerçek kişiler dar mükellefiyet esasına tabidirler.

Bu kimseler Türkiye’de elde etmiş oldukları kazançlar ile ilgili olarak dar mükellefiyet kapsamı altında vergilendirmeye tabi tutulmuştur.     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.