Gelir Vergisi uygulamasında Tam ve Dar mükellefiyet ayrımı nedir?

Gelir vergisi uygulamasında mükellefler ve mükellefiyetler ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi tam mükellefiyet ikincisi ise dar mükellefiyettir.

Tam mükellefiyet esasına tabi tam mükellef gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratları üzerinden vergilendirilirler.

Dar mükellef gerçek kişiler ise sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları üzerinden vergilendirilirler.     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.