27-28 Nisan 2013/ Uygulamalı Bilanço Okuma Teknikleri, Finansal Analiz Eğitim Programı
UYGULAMALI BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ, FİNANSAL ANALİZ EĞİTİM PROGRAMI 

Eğitmen :Dr. Ali Atilla PEREK


27-28 Nisan 2013 Cumartesi Pazar

HOLIDAY INN     -       ŞİŞLİ


 

750 TL  + KDV


 

UYGULAMALI BİLANÇO OKUMA TENİKLERİ, FİNANSAL ANALİZ EĞİTİM PROGRAMI

I.            Muhasebe Kavramları ve Giriş
II.            Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği
a.       Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
b.      Kapsamlı Gelir Tablosu
c.       Özkaynak Değişim Tablosu
d.      Nakit Akım Tablosu
e.       Mali Tablo Dipnotları
III.            Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, UFRS Uygulamalarının Mevcut Finansal Tablolara Etkisi
IV.            Mali Tablolardaki Kalemler/Hesapların İncelenmesi (Mevcut uygulama ile UFRS karşılaştırmalı)
a.       Varlık Kalemlerinin İncelenmesi
b.      Yabancı Kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
c.       Öz kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
d.      Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi
V.            Nakit Akım Tablosu Uygulama
VI.           Mali Tablo Analizine Giriş, Çalışma/İşletme Sermayesi
VII.          Mali Analiz Teknikleri
a.       Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)
b.      Yüzdeler Analizi (Dikey Analiz)
c.       Eğilim Yüzdeleri (Trend) Analizi
d.      Oran Analizi (Rasyo Analizi)           
VIII.          Mali Tablo Analizi Excel uygulaması
IX.            Temel Finans Bilgileri
a.       Nakit Akışları Zaman Çizgisi
                             i.      Gelecekteki Değer
                            ii.      Bugünkü Değer
                            iii.      Anüitenin Bugünkü Değeri
b.      Paranın Maliyeti ve Faiz
c.      İç Verim Oranı
d.      Paranın Zaman Değeri, Risksiz Faiz Oranı
e.      İskonto Oranı Hesaplama Yöntemleri
f.       Proje ve Şirket Değerleme
                             i.      Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri
                            ii.      Göreceli Değerleme
                           iii.      Ekonomik Katma Değer, Normalüstü Kazanç Yöntemleri
                           iv.      Net Aktif Değer Yöntemi
 g.      Uygulama
 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.