SGK Prim Belgeleri Düzenleme ve Prim Teşvikleri Kılavuzu


UYGULAMALI
 
SGK PRİM BELGELERİ DÜZENLEME 

VE 

PRİM TEŞVİKLERİ KILAVUZU


 

 SGK Başmüfettişi İsa Karakaş’ın Kaleminden
 
840 Sayfa 1. Hamur Lüks Ciltli

Mart 2013  1.Baskı
 
KDV ve Kargo Dahil 90 TL

 
 

 

Kitabın İlk Bölümünde; SGK primleri SSK ile karşılaştırmalı olarak tablolar halinde ele alınmıştır.
2.Bölümde; Çalıştırılan 4/1-a (SSK’lıların) sigortalılarına ilişkin olarak  prime esas kazançları, tamamen ve kısmen primlendirilecek ücret ve ödemeler, primlendirilmeyecek ücret ve ödemler, SGK prim tavanını aşan ücret ve ödemelerde yapılacak işlemler,
3.Bölümde; 4/1-b  (BAĞ-KUR) sigortalıların primlendirilmesi ve kazanç  beyanlarının usul ve esasları ile 4/1-c  sigortalılarının primlendirilecek ücret ve ödemeler ile  primlendirilmeyecek ücret ve ödemleri,
4.Bölümde; İşyerinin faaliyet kolu ile iş kazası ve meslek hastalıkları açısından gösterdiği tehlike ve sınıfa göre kısa vadeli sigorta kolları primlerinin ve prim oranlarının belirlenmesinin usul v esasları,
5. Bölümde;Tüm yönleriyle SGK ilişiksizlik belgesi uygulamalarının usul v esasları,
6. Bölümde;Tüm yönleriyle primlerin mahsubu, gider yazılması
ödenmesi, yersiz primlerin geri alınması, zamanaşımı,
7.Bölümde; SGK primlerinin ödenmesinden kaynaklanan sorumluluk ve yapılan işlemler, icra-takip-haciz ve taksitlendirme uygulamaları,
8.Bölümde; 4/1-a (SSK)  sigortalıları için prim belgelerinin düzenlenmesinin usul ve esasları, prim belgesi türleri, işten ayrılan ve işe giren sigortalılarla ilgili bilgilerin girilmesi, istirahat ve hafta sonu işlemleri, eksik gün işlemleri, eksik gün belgelerinin doldurulması ile prim belgelerinin düzenlenmesine ilişkin diğer tüm hususlar,
9.Bölümde;4/1-c  sigortalıları için prim belgelerinin düzenlenmesinin usul ve esasları, prim belgesi türleri, işten ayrılan ve işe giren sigortalılarla ilgili bilgilerin girilmesi ile prim belgelerinin düzenlenmesine ilişkin diğer tüm hususlar,
10. Bölümde;SGK tarafından uygulanmakta olan tüm sigorta prim teşvikleri,
11. Bölümde; SGK prim, icra ve prim belgeleri  ihtilaflarına ilişkin yargıtay kararları,
Son Bölümdeise SGK primlerine ilişkin ihtilaflara karşı itiraz ve dava yolları ile prim belgelerine bağlı olarak uygulanmakta olan idari para cezaları ve çözüm yollarına
Uygulamalı, örnekli ve açıklamalı olarak  yer verilmiştir.

 

KİTABIN İÇERİĞİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN 


 

 


 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.