Feyzullah Topçu: Mali Müşavirlik Mesleği, Hem SMMM'ler hem de YMM'ler için meslek kanunumuzun çıktığı yıllardaki kadar önem arz eden bir zaman diliminden geçiyor
  İzmir SMMM Odası Başkanı Feyzullah Topçu, Mali Müşavirlik camiasındaki güncel gelişmeleri ve İzmir Odası olarak geçmiş ve gelecek planlarını anlattı.

·         İlk önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1955 Kars doğumluyum. Ancak erken yaşlarımdan itibaren İzmir’de yaşıyorum. 1976 yılında İzmir Ticaret Lisesi’nden mezun oldum. 1978 yılında Serbest Olarak muhasebecilik yapmaya başladım. Meslek kanunumuzun çıkışından 1995 yılına kadar Odamızda ve Birliğimizde (TÜRMOB) çeşitli görevler aldım. 1996-2004 yılları arası Oda Başkan Yardımcılığı, 2004 yılından bugüne kadar da Oda Başkanlığı görevlerinde bulunuyorum.  Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Lisans ve İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ekonomi bölümünde Yüksek   Lisans seviyesinde mezuniyetim var.http://www.muhasebevergi.com/ContentFiles/images/ftopcukonusma.jpg

·         Mali Müşavirlik mesleği çok önemli günlerden geçiyor sizde uzun yıllardır mesleki mücadele içerisindesiniz içinde bulunulan  durumu kısaca özetleyebilir misiniz?

Tespitiniz doğru gerçekten Mali Müşavirlik Mesleği, hem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler hem de Yeminli Mali Müşavirler için meslek kanunumuzun çıktığı yıllardaki kadar önem arz eden bir zaman diliminden geçiyor. Esasında bu durumu Ülkemizle de kısıtlamamak lazım dünya üzerinde de mali müşavirlik mesleği benzer bir süreçten geçiyor. Biz Türk Mali Müşavirleri olarak bunun ne gerisindeyiz, ne ilerisindeyiz benzer bir dönüşümü yaşıyoruz. Bizim sıkıntımız ülkemizde yasal düzenlemelerin geriden gelmesi bizim gerimizde kalması.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu dünya ölçeğinde ki uluslararası çalışmalara uygun olarak hazırlanmış bir kanun olarak meclisten geçmiş ve resmi gazete de yayınlanmıştı. Ancak oluşturulan baskı grupları ile kanunun yürürlüğe girmesine bir gün kala yapılan değişiklikler hem iş dünyası açısından hem de mesleğimiz açısından  kaotik bir ortam ortaya çıkardı. Şu anda hem iş dünyasında yer alan şirketlerin hem de meslektaşlarımızın yaşadığı sorunların özü bu değişiklik oldu.
 
 
 

·         İş dünyasının ve Mali Müşavirlerin yaşadığı temel sorunlar nelerdir?

Esasında sorunları iş dünyası ve mali müşavirler olarak ikiye ayırmak çok doğru değil. Çünkü bizler meslek grubu olarak iş dünyasının sorunlarını birinci derecede hisseden çözmeye çalışan bir meslek grubuyuz. Çok detaya girmeden örneğin şu anda geçmişten beri genel kurullarında denetçi seçen birçok şirket son Bakanlar Kurulu kararı ile denetçisiz kaldı. Şu anda şirket ortakları, şirket yöneticileri bizlere soruyor, ne yapacağız denetçisiz mi kalacak sistem diye temelde iş dünyasının sorunu olan bu konu bizim de gündemimize giriyor. Bu nedenle iş dünyası ile sıkı bir işbirliği ve diyalog kurulmalıdır.

·         Birde medyadan takip ettiğimiz kadarı ile Kamu Gözetim Kurumu ile bir takım sıkıntılar var.

Bizim meslek camiası olarak hiçbir devlet kurumu ile sıkıntımız olamaz, çünkü biz devlet kurumlarının ana kaynaklarından biriyiz. Bakın çok uzun yıllardır, Maliye Bakanlığı ile, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı ile, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile, Sermaye Piyasası Kurumu ile, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ile Hazine Müsteşarlığı ile ve ismini burada sayamayacağım onlarca devlet kurumu ile işbirliği içerisindeyiz. Son on yılda bu saydığım kurumlarda yaşanan değişim ve dönüşümlerin tamamında temel insan kaynağı bizim meslek camiamızdır. Zaman zaman görüş ayrılıklarımız olsa da hiç birisi ile birbirini yok sayma seviyesine gelmemişizdir.

3568 sayılı meslek kanunumuz meslektaşımızın faaliyet alanını, meslek odamızın, meslek birliğimizin görevlerini çok açık bir şekilde düzenlemiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu meslek kanunumuza göre ruhsat almış meslek mensuplarının bu kanun kapsamında neler yapacağını çok açık düzenlemiştir.
 
Bu iki temel kanun bu kadar açık ve netken, bu iki temel kanunun işaret ettiği TÜRMOB, Odalarımız ve Meslektaşlarımız yaklaşık 24 yıllık mesleki tecrübeye sahipken her şeyi başa sarmaya çalışmak doğru değildir. Kamu Gözetim Kurumu ile ayrı düştüğümüz nokta budur. Yoksa diğer tüm Bakanlıklar ve Kurumlar gibi beraber çalışma ortamı bulsak içinde bulunduğumuz süreçten ülkemiz, iş dünyamız, meslek camiamız ve kamu olarak çok daha çabuk çok daha başarılı geçerdik.

·          Kamu Gözetim Kurumu yeni bir yetkilendirme yeni bir eğitim süreci ortaya koyuyor sizce bu gereksiz mi?

Yetkilendirme açısından meslektaşlarımız 3568 sayılı kanun ile hali hazırda bu yetkiye sahiptir. İhtiyaç olan meslektaşlarımızın uzmanlık alanlarına göre eğitimden geçmesidir. Bunu yıllardır Hazine Müsteşarlığı ve BDDK başarı ile gerçekleştirmektedir.

Eğitim konusuna geldiğimizde bizler de tabii ki mesleğimizde yeni bir dönemin başladığının ve bu döneme meslektaşlarımızın hazırlanması gerektiğinin bunun da en başındaki işin eğitim olduğunun farkındayız. Ve bu farkındalığımızı lafla değil eylemle de ortaya koymuş durumdayız. Bakın ben İzmir Odamızın rakamları ile anlatmaya çalışayım.

Ülkemizin seçkin üniversitelerinin hocalarının da katılımıyla Türk Ticaret Kanununun getirdiği yeni dönem ile ilgili eğitim komisyonumuz 2011 yılında faaliyete geçti. Birinci aşamada 80 adet meslek mensubu arkadaşımız seçildi. Ve konunun uzmanı akademisyenlerimiz ve hali hazırda bağımsız denetim sektöründe çalışan uygulamacı meslek mensuplarımız tarafından 500 saat eğitime tabi tutuldu ve eğitici olarak eğitildiler. Bu eğitimcilerimiz ve hocalarımız kanalı ile 2012 yılı içerisinde 4000’in üzerinde meslektaşımıza Muhasebe Standartları eğitimi 2500’ün üzerinde meslektaşımıza da Denetim Standartları eğitimi verdik. 6500 civarında kayıtlı üyemiz olduğu dikkate alındığında bu rakam inanılmaz bir seviyedir. 2013 Yılı ocak ayında ise TFRS 1000 ve Bağımsız denetime 500 meslektaşımız eğitime katıldı. Bu eğitimler yıl sonuna kadar talep oldukça devam edecektir.
http://www.muhasebevergi.com/ContentFiles/images/egitim1izsmmmo.jpg
Ve biz bu projeyi hayata geçirirken temel felsefemiz şuydu. Bir muhasebe kaydının denetlenebilmesi için önce kaydedilmesi gerekir. O zaman muhasebe olmadan denetim, muhasebeci olunmadan denetçi olunmaz. Kanun ve yönetmelikler ne olursa olsun bu kayıtları da biz yapacağız kayıtların denetimini de biz yapacağız. Var olan yetkimizi kullanma hakkımızı ister adli yollarla, ister mücadele ile, bir şekilde elde edeceğiz. Ama bu hakkımızı aldığımızda, bunu aldıkta bu işi nasıl yapacağız durumunda olmamak, zaten biz bu işi öğrenmiştik, yapıyorduk hakkımız olan yetkiyi de kullanmaya başlayacağız durumunda olmak için amansız eğitime devam ediyoruz.

Biz meslek grubu olarak en fazla mesleki bilgiye ve özene önem veren en çalışkan meslek gruplarından biriyiz. Belki de birincisiyiz bu sebeple üzerimize aldığımız sorumluluğun farkında olarak hazırlanıyoruz. Kurumlardan beklentimizde bu heyecanımıza, bu çabamıza, bu gayretimize hakkı olan değeri vermeleri hali hazırda hakkımız olan yetkilerimizi kullanıma açmalarıdır.http://www.muhasebevergi.com/ContentFiles/images/egitimizsmmmo.jpg

·      Böylesine büyük bir proje önemli ölçüde finansman da gerektirir. Bunu nasıl sağladınız?

Ülkemiz ve özellikle de meslek camiamız finansal açıdan oldukça sıkıntılı günlerden geçiyor. Bu sebeple Odamızın temel kaynağı olan üye aidatlarının tahsilâtında güçlük çekiyoruz. Bizler Oda yönetimi olarak çok önemli tasarruf önlemleri hayata geçirdik. Her alanda her konuda tasarruf yapıyoruz. İki tane önceliğimiz var birincisi eğitimler, ikincisi de uzun yıllardır özlemini çektiğimiz oda binamız bu iki kalem dışında harcamalarımızı olabildiği ölçüde minimize ettik. Eğitimlerimizin ilk 11 etabını ücretsiz olarak verdik.

Bu aşamada başta TÜRMOB eğitmenlerimizin masraflarında bize yardımcı oldu Bunun yanında salon tahsislerinde İzmir’de iyi ilişkilerimiz olan Üniversitelerimizin ve Belediyelerimizin desteğini aldık. Daha sonraki etaplarda ise kişi başı 50 TL gibi sembolik ücretlerle eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Hali hazır da uygulama eğitimlerimiz her hafta sonu tüm meslektaşlarımıza açık ve ücretsiz olarak devam ediyor.

http://www.muhasebevergi.com/ContentFiles/images/bina1.jpg
 
·         Oda Binasından bahsettiniz önemli bir proje olarak o konuda bir gelişme var mı?

İzmir’de meslektaşlarımıza uzun yıllardır, eğitim salonlarımız ve idari binamız olmak üzere iki farklı binada hizmet veriyoruz. Ancak artan salon ihtiyacı ve gelişen mesleğimiz nedeniyle bunları tek bir çatı altında toplama hedefimiz uzun zamandır var. Ancak bunu yaparken şehir dışında meslektaşımızın ulaşımda zorluk çekeceği bir beton çelik yığını olarak yapmaktansa, hem ulaşım açısından en entegre alanda hem de İzmir’in tarihsel ve kültürel yapısına uygun bir binamız olsun istedik.

Yoğun çalışmalarımızın ardından Otobüs, Dolmuş, Metro, Vapur, Katlı Otopark kısaca meslektaşımızın her açıdan rahatlıkla gelip gidebileceği imkânlara 5 dakikalık 
http://www.muhasebevergi.com/ContentFiles/images/bina2.jpgyürüme mesafesinde ve geçmişte Tekel tütün Deposu olarak kullanılan tarihi bir binayı satın aldık. Tarihi bina almanın sıkıntılarını nispeten yaşadık ama Tarih Kurulumuzun dan da geçen projemizi gerçekleştirmek için 2012 yılının 2. Yarısında restorasyona başladık. Mart-Nisan 2013 gibi bitirmeyi ve taşınmayı hedefliyoruz. Eğitim salonlarımız, Konferans salonlarımız, idari ofislerimiz hepsi tek bir çatı altında ve tarihsel dokunun içerisindeki modern ve kullanışlı olarak meslektaşlarımızın hizmetine girecek. Bu süreçte oda kaynaklarımızdan tasarruf ettiğimiz 2.000.000 TL’nı projemize aktarmış olacağız.

·         TTK’ya Hazırlık Eğitimleri, KGK Mücadelesi, Oda Binası önemli bir mesainizi alıyor olmalı?
http://www.muhasebevergi.com/ContentFiles/images/mmofutbol.jpg
Evet ama biz bunların altına sığınan bir yapıda değiliz devam eden bir çok gündemimiz var. Örneğin TTK dışında gerek mali konularda gerek vergi konularında son üç yılda yaklaşık 25’e yakın binden fazla katılımcıları olan panel ve toplantı gerçekleştirdik. İzmir’deki üniversitelerle yaptığımız iş birliği ile 2 üniversitede 4 yüksek lisans sınıfında 122 meslek mensubu arkadaşımızı yüksek lisans eğitimi almasını sağladık. Mesleğimize girecek olan stajyerlerimiz için 30 dan fazla eğitim ve panel gerçekleştirdik. Eğitim birimimizde açılan çeşitli alanlardaki kurs programlarında 1095 meslek mensubumuz eğitim aldı. 
 
Bunun yanında gençlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla çeşitli yerel belediyelerle ve işkur ile mesleki yardımcı eleman yetiştirme projeleri gerçekleştirdik. TÜRMOB yöneticilerine ve onların kanalı ile Kamu Kurumlarına iletilmek üzere 22 adet genel kapsamlı kanun değerlendirme,mesleki sorunlara ilişkin çalışma raporu hazırladık bunların birçoğu ulusal gazeteler kanalı ile ülkemizin iş dünyasının kullanımına sunuldu.

Sadece mesleki faaliyetlerle değil, kültürel ve sportif faaliyetlerde de çalışmalarımız oldu. Şu anda devam eden futbol ve bayan voleybol ligimiz var ve hali hazırda gösterilerine devam eden Tiyatro, Halk oyunları, Türk Sanat Müziği, Ritim gruplarımız var. Belirli periyotlarla gerçekleştirdiğimiz doğa yürüyüşleri her anını beraber geçiren bir meslek camiasıyız.
http://www.muhasebevergi.com/ContentFiles/images/mmovoleybol.jpg
Bütün bunları nasıl gerçekleştiriyoruz tabii ki tüm üyelerimizin katılımı ile oluşan yoğun ve gerçek bir işbirliği ile, yoksa merkezi ve katılımcı olmayan bir yönetim tarzı ile bu kadar çok alanda bu kadar çok çeşitli konuda ortaya bir şeyler çıkarmak çok mümkün olmaz. Üyelerimiz sağolsunlar meslek odalarını zaman zaman uğrayıp evrak aldıkları bir kurum olarak değil yaşayan bir organizma olarak görüp yaşamasına yardımcı oluyorlar. Yeni binamıza geçtiğimizde de salon ve imkan sorunlarımızı da çözdüğümüz için çok daha fazla gelişeceğimize büyüyeceğimize inanıyoruz.


 ·         Oda Seçimleri de yaklaşıyor. Bildiğimiz kadarıyla yeniden aday oldunuz bu konudaki görüşlerinizi de kısaca alabilirmiyiz?

Evet 2013 yılı meslek odalarımız için seçim yılı, uzun yıllardır uhdesinde yer aldığım “Çağdaş Grup” ile seçimlere katılacağız. Çağdaş Grup Yürütme Kurulumuz yaptığı değerlendirme de röportajımızın başında da ifade ettiğiniz üzere geçmekte olduğumuz kritik dönemde, süreç ile ilgili edinilmiş bilgi ve deneyimlere ihtiyaç olduğunu ortaya koyarak devam etmemiz yönünde karar aldı. Benim kişisel olarak böyle bir kararın aksine hareket ederek kritik dönemde mesleki mücadeleye zarar verecek bir harekette bulunmam doğru olmayacağından tekrar aday oldum. Bizler bundan sonraki dönem de eğer üyelerimiz teveccüh gösterip seçerler ise hali hazırda yürüttüğümüz tüm projelerde ve bundan sonra oluşturacağımız çalışmalarla mesleğimize ivme kazandıracağımıza inanıyoruz. Ayrıca Çağdaş Grup üyesi olmak beni her zaman heyecanlandırmış çalışma azmimi artırmıştır.Böylesi bir gurubun yöneticisi olmaktan gurur duyuyorum.
  
  
·         SMMM Odası seçimlerinde geçen seçimde yeni bir sistem uygulandı ve bu nedenle yönetim kurulunuzda diğer gruplardan arkadaşlarda var. Bu çalışma yapınızda bir sıkıntı yarattı mı?

Evet nispi temsil sistemi dediğimiz bu sistem ile Yönetim Kurulu çeşitli gruplardan oluşabiliyor. Bizim Yönetim Kurulumuzda da 9 üyeden 7 si Çağdaş Gruptan 2 si diğer gruplardan oluşuyor. Tabi Yönetim denilen sistem ortak paydada buluşmuş ve ortak çalışma planı ile ilerlemesi gereken bir sistem, farklı görüşlerde olan farklı çalışma planı olan yapıları bir araya getirip doğru ve başarılı bir sonuca ulaşmak çok mümkün değil. Çünkü Yönetim Kurulu bir karar mekanizması ve bu karar mekanizması içerisine zorunlu olarak çeşitli gruplardan arkadaşların girmesi odamızın yararına bir durum değil. Çünkü meslek örgütleri mesleki mücadeleyi verirken kendi içerisinde ayrışmadan tek bir vücut olmalıdır.

Biz bu anlayışımızdan ötürü, karar yeter sayısında önemli bir üstünlüğümüz olmasına rağmen bu üstünlüğümüz yokmuş gibi davranarak diğer iki arkadaşımızı da kendi grubumuzdan arkadaşlarımız olarak kabul ederek dışlamadan, ötekileştirmeden, görüş ve önerilerine önem vererek ve görüş ve önerilerimizi onlarla paylaşarak tek bir grupmuşuz gibi hareket etmek için azami çaba sarf ettik. Çünkü İzmirliğimizin ve demokrasi kültürümüzün gereği bu.

Bunun da sonuçlarını alabilmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Görevde olduğumuz 3 yıl boyunca aldığımız onlarca karardan bir tanesi hariç olmak üzere tamamını oy birliği ile aldık.

Bunu başarmış olmaktan nispi temsil sisteminin odamıza vereceği zararları azamı gayret ve çaba ile aşmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu esasında iyi değerlendirildiğinde yönetim anlayışımızın doğruluğunu açıkça ortaya koyan temel bir gerçektir. Ancak üyelerimizden önümüzdeki dönemde sadece mesleğimizin ihtiyaçlarına zaman ayırabilmek başka işlerde vakit kaybetmemek için dokuz da dokuz bekliyoruz.

·         SMMM Odası seçimlerine Katılım oranı nasıl meslektaşlar gereken ilgiyi gösteriyor mu?

Oda seçimlerindeki daha önceki seçimlerdeki başarılarımız, seçmenler arasında Çağdaş Grup olarak yönetim anlayışımızdan memnun olan üyelerimiz üzerinde bir rehavet ortaya çıkardığı bir gerçek, Son seçimde de nispi temsil sisteminin üyelerimiz tarafından çok iyi bilinmediği için gereken ilginin gösterilmediğini düşünüyoruz.

Mayıs ayı İzmir çalışma hayatı için oldukça zor bir ay baharın gelişi, yavaş yavaş yazlıklara hareket edilişi, Nisan ayındaki yoğun gündemden kurtulmanın verdiği bir rahatlama ister istemez meslektaşlarımızın hafta sonlarında seçim için vakit ayırmalarını zorlaştırıyor.

Ancak gerek nispi temsil sisteminin yapısı gerekse mesleki gündemimiz ve meslek camiamız üzerine kurulan oyunlar nedeniyle bu seneki seçim her meslektaşımızın katılması gereken ve içinde bulunduğumuz zor ve meşakkatli mücadelede yanımızda olduklarını göstermeleri gereken bir seçim olarak ortaya çıkıyor.

Mesleğimizin şartları her geçen gün zorlaştırılarak üzerimizde baskı grupları kurularak kazanım elde edilmeye çalışılıyor, bu haksız rekabetin karşısında durup meslek örgütümüzün özgür ve bağımsız yapısını koruyabilmemiz için her üyemizin desteğine ihtiyaç duyuyoruz.  Mayıs ayının ikinci haftası olacak seçimler için tüm üyelerimizin şimdiden ajandalarında not almalarını ve o gün 1 saatliğine de olsa gelip en temel hakları olan seçme haklarını kullanmalarını istiyoruz. Çağdaş Grup olarak oluşturduğumuz çalışma komitelerimiz önümüzdeki günlerde meslektaşlarımızın istek ve görüşlerini dinlemek üzere çalışmalara başlayacaklar, tüm üyelerimizin tüm istek ve görüşlerini bize eksiksiz olarak aktarması yolumuzu aydınlatacaktır. Biz şunu söylüyoruz biz hazırız, Talep Edin, Eleştirin, Desteğinizi Verin, Hesabını Sorun.

·         Bu yoğun gündem de vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Ben teşekkür ederim.

www.muhasebevergi.com / Özel röportaj (Kaynak Gösterilmeden Kullanılmaması Önemle Rica Olunur. Aksi Takdirde Yasal Haklarımız Korunucaktır.)
 


     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.