Şirket Değerleme Yöntemleri


ŞİRKET DEĞERLEME YÖNTEMLERİ EĞİTİM PROGRAMI


10- 11 Kasım 2012 Cumartesi Pazar

HOLIDAY INN     -       ŞİŞLİ


 

750 TL  + KDV
 
ŞİRKET DEĞERLEME YÖNTEMLERİ EĞİTİM PROGRAMI

(Eğitmen Reha Çırak)
 
Şirket Değerleme Yöntemleri Eğitimi katılımcıları şirket değerlemelerinde kullanılan farklı yöntemler ile
şirket değerini etkileyen faktörler konularında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
 
Eğitim sonucunda katılımcılar :
 
- Şirket Değerlemelerinde Kullanılan Yöntemler ;
- Şirket Değerini Etkileyen Nicel Faktörler ;
- Şirket Değerini Etkileyen Nitel Faktörler ;
- Excel ile Finansal Modelleme Teknikleri ;
- Net Bugünkü Değer Kavramı ; 
- İskonto Oranı ve Hesaplamaları 
 
konularında detaylı bilgiye sahip olacaklardır.
 
 
AJANDA
 
1. GÜN
- Değerleme Kavramı
- Şirket Değerini Etkileyen Faktörler
- Birleşme ve Satın Almalarda Değerleme
- Halka Arzlarda Değerleme
- Şirket Değerini Etkileyen Kalitatif Faktörler
- Şirket Değerini Etkileyen Kantitatif Faktörler
- İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi
- Piyasa Çarpanları Analizi
- El Değiştirme Çarpanları Analizi
 
2. GÜN
- İş Planının Oluşturulması
- Excel ile Finansal Modelleme
- Sektör ve Şirket Projeksiyonlarının Oluşturulması
- İndirgenmiş Nakit Akımlarına Göre Değerleme
- Hassasiyet Analizi
- Varlık Fiyatlandırma Modeli ve Ağırlıklı Ortalama Özsermaye Maliyeti Hesaplamaları
- Piyasa Çarpanları ile Değerleme
- El Değiştirme Çarpanları ile Değerleme
- Alternatif Değerleme Yöntemleri
- Değer Aralıklarının Belirlenmesi
 
Eğitim Metodolojisi 
Eğitimlerimiz sunumlar eşliğinde teorik anlatımın yanında bireysel katılımı sağlamaya yönelik atölye çalışmalarını ve vaka analizlerini içermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.