Gelir Vergisi Tarifesi (2012)
 GELİR  VERGİSİ TARİFESİ GVK Md. 103
2012 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)      
10.000 Türk Lirasına kadar         %15
25.000 Türk Lirasının 10.000,00 Türk Lirası için 1.500 TL, Fazlası %20
58.000 Türk Lirasının 25.000,00 Türk Lirası için 4.500 TL, Fazlası % 27
58.000 Türk Lirasından fazlasının 58.000,00 Türk Lirası için 13.410 TL, Fazlası % 35
2012 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)      
10.000 Türk Lirasına kadar         %15
25.000 Türk Lirasının 10.000,00 Türk Lirası için 1.500 TL, Fazlası %20
88.000 Türk Lirasının 25.000,00 Türk Lirası için 4.500 TL, Fazlası % 27
88.000 Türk Lirasından fazlasının 88.000,00 Türk Lirası için 21.510 TL, Fazlası % 35
2011 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)      
9.400 Türk Lirasına kadar         %15
23.000 Türk Lirasının 9.400,00 Türk Lirası için 1.410 TL, Fazlası %20
53.000 Türk Lirasının 23.000,00 Türk Lirası için 4.130 TL, Fazlası % 27
53.000 Türk Lirasından fazlasının 53.000,00 Türk Lirası için 12.230 TL, Fazlası % 35
2011 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)      
9.400 Türk Lirasına kadar         %15
23.000 Türk Lirasının 9.400,00 Türk Lirası için 1.410 TL, Fazlası %20
80.000 Türk Lirasının 23.000,00 Türk Lirası için 4.130 TL, Fazlası % 27
80.000 Türk Lirasından fazlasının 80.000,00 Türk Lirası için 19.520 TL, Fazlası % 35
             
             


     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.