Damga Vergisi Oranları (2012)
BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI *    
    01.01.2012  
  1 )   Ücretlerde (Avans olarak yapılan ödemeler dahil)   Binde 6,6
  2 )   Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi   34,50 TL
  3 )   Kurumlar Vergisi Beyannamesi   46,10 TL
  4 )   Muhtasar Beyanname/KDV Beyannamesi   22,85 TL
  5 )   Diğer Beyannameler(Damga Vergisi Beyannamesi hariç)   22,85 TL
  6 )   Belediyelere/İl Özel İd. verilen beyannameler   17,00 TL
  7 )  SGK' ya verilen bildirgeler   17,00 TL
  8 )  Gümrük İdarelerine verilen beyannameler   46,10 TL
  9 )   Bilançolar   26,65 TL
 10)   Gelir Tablosu   12,95 TL
 11)   İşletme Hesabı Özeti - Serbest Meslek Özeti   12,95 TL
 12)   Kira Mukavelenameleri(Mukavele Süresine Göre Kira Bedeli Üzerinden)   Binde 1,65
Şirket Kuruluşlarında Uygulanacak Damga Vergisi Oranı    
1 )    Anonim,Eshamlı Komandit ve Limited Şirket Mukavelenameleri        *
* 01.01.2004 tarihinden itibaren 5035 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırıldı    


     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.