Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi-İstisnaları (2012)
2012 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset Yoluyla İvazsız
İntikallerde (%) İntikallerde (%)
İlk 180.000 TL İçin 1 10
Sonra gelen 400.000 TL İçin 3 15
Sonra gelen 880.000 TL İçin 5 20
Sonra gelen 1.700.000 TL İçin 7 25
Matrahın 3.160.000 TL 'yi aşan bölümü 10 30
2012 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
a- Evlatlıklar dahil, Füruğ ve eşten herbirine isabet eden miras hisselerinde 130.589,00 TL'si, füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 261.336,00 TL'si,
b- İvazsız İntikallerde ( Hibe,Hediye,Çekiliş  vs.)  3.010,00 TL'si,
c- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde  3.010,00 TL'si Veraset ve İntikal Vergisinden istisnadır.


     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.