Amortisman Ayırma Sınırı-Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (2012)
 
            2011 Yılı (TL) 2012  Yılı (TL)
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE YAZAR KASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRI 700,00 TL 770,00 TL
AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI 700,00 TL 770,00 TL


     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.