Ufrs 07 - 08 Temmuz 2012
UYGULAMA ÖRNEKLERİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI(UFRS)/
TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TFRS) EĞİTİM PROGRAMI

(SMMM - BAŞ DENETÇİ ÖZKAN CENGİZ)

PROGRAMIN AMACI
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile tüm işletmelere UFRS/UMS ile tam uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları/Türkiye Muhasebe Standartlarına uyma zorunluluğu öngörülmüştür.Eğitim sistematiği içerisinde yürürlükte olan standartlar ve 2013 yılında yürürlüğe girecek standartlar kapsamlı olarak anlatılacak, güncel uygulama örnekleri ve yaşanmış gerçek olaylarla desteklenecektir.

2005’ten günümüze Türkiye Uygulamalarında yaşanan sorunların ve uygulamaların ışığında standartların mali tablolar üzerinde yarattığı değişimler ve geçiş süreci detaylandırılacaktır.
07 - 08 Temmuz 2012 Cumartesi / PazarHoliday Inn Şişli Otel

2 Tam gün 09:30 – 17:30

(Öğlen 1 Saat Yemek Molası Verilecektir)
 
KDV Dahil 590 TL

(Eğitim Kitabı – Kahve Molaları – 2 Öğle Yemeği Ücrete Dahildir.)

Kontenjan Sınırlıdır.
 

 KİMLER KATILMALIDIR?

*Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca raporlama yapan Sermaye Piyasasına tabii halka açık şirketler Muhasebe ve Mali İşler Müdürleri,Elemanları,
*Uluslararası Finansal Raporlama Standartları doğrultusunda raporlama yapan diğer şirketlerin Muhasebe ve Mali İşler Müdürleri,Elemanları,
*Bağımsız Denetçiler,
*Yeni Türk Ticaret Kanunu ile tüm zorunlu defterlerini ve mali tablolarını Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenleyecek şirketlerin Muhasebe Müdürleri,Elemanları,Mali İşler Müdürleri,Elemanları
*Kamu Kurumlarının sınavlarına hazırlanan lisans üstü seviyede öğrenciler,
*Bankalarda çalışan mali analistler,mali analist yardımcıları.

Finansal Tabloların Hazırlanmasına İlişkin Standartlar
 
Kavramsal Çerçeve
TFRS1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
TMS 1-Finansal Tabloların Sunuluşu
TMS 7-Nakit Akiş Tabloları
TMS 8-Muhasebe Politikaları,Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
 
Bilançonun Hazırlanmasına İlişkin Standartlar
 
TMS 16-Maddi Duran Varlıklar
TMS 40-Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
TMS 38-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TMS 17-Kiralama İşlemleri
TMS 12-Gelir Vergileri
TMS  2- Stoklar
TMS 39-Finansal Araçlar-Muhasebeleştirme ve Ölçme
TFRS 9-Finansal Araçlar
TFRS 5-Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
TMS 37-Karşılıklar,Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
TMS 21-Kur Değişiminin Etkileri
 
Gelir Tablosunun Hazırlanmasına İlişkin Standartlar
 
TMS 18-Hasılat
TMS 11-İnşaat Sözleşmeleri
TMS 19-Çalışanlara Sağlanan Faydalar
TMS 36-Varlıklarda Değer Düşüklüğü
TMS 23-Borçlanma Maliyetleri
TMS 20-Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi
TMS 10-Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
 
Grup Mali Tablolarının Hazırlanmasına İlişkin Standartlar
 
TFRS 3-Işletme Birleşmeleri
TMS 27-Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar
TMS 28-İştiraklerdeki Yatırımlar
TMS 31-İş Ortaklıklarındaki Paylar
 
Açıklamalara İlişkin Standartlar
 
TMS 24-İlişkili Taraf Açıklamaları
TMS 32-Finansal Araçlar-Sunum
TFRS 7-Finansal Araçlar-Açıklamalar
TFRS 8-Faaliyet Bölümleri
TMS 34-Ara Dönem Finansal Raporlama
TMS 29-Yüksek Enflasyonlu Dönemlerde Finansal Raporlama

Uygulama Örnekleri
 
Her bölümden sonra hazırlanan monogrofik örnekler çözümlenecek, ayrıca İMKB'de işlem gören şirketlerin raporları üzerinden çalışmalara yapılacaktır.
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.